Artykuły medyczne

Płodność pod kontrolą
Płodność pod kontrolą

Tagi:

Jeżeli podejmujemy współżycie seksualne, ale nie planujemy ciąży - musimy zdecydować się na antykoncepcję. Form antykoncepcji jest sporo i każda kobieta znajdzie z pewnością metodę odpowiednią dla siebie.

Gdzie wykonać badanie w kierunku HIV
Gdzie wykonać badanie w kierunku HIV

Tagi: aids, HIV, wirus

Wykaz punk­tów kon­sul­ta­cyj­no-dia­gno­stycz­nych (PKD), w któ­rych te­sty w kie­run­ku za­ka­że­nia HIV wy­ko­ny­wa­ne bez skie­ro­wa­nia, bez­płat­nie i ano­ni­mo­wo