HIV - bać się czy nie?

HIV - bać się czy nie?

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Epidemiologia na świecie

Według szacunków UNAIDS pod koniec 2007 roku na świecie było ok. 33 milionów osób zakażonych HIV lub chorych na AIDS. Rozprzestrzenianie się zakażeń HIV w niektórych regionach przybrało rozmiary pandemii. Każdego dnia na świecie zakaża się HIV ok. 7 tys. osób, z czego ok. 10% stanowią dzieci. Ok. 50% zakażeń dotyczy osób między 15. a 24. rokiem życia. Każdego dnia na świecie umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS około 6 tys. osób. Tylko w tym roku 2,5 mln ludzi na całym świecie zakaziło się wirusem HIV – wynika z opracowania UNAIDS. Z powodu choroby w 2007 roku zmarło 2,1 mln osób1.

Epidemiologia w Polsce

Statystycznie, każdego dnia dwie osoby dowiadują się, że są zakażone HIV. Od 1985 roku, który umownie traktuje się jako początek epidemii, do końca października 2007 roku wykryto ponad 11.181 osób zakażonych HIV, odnotowano 1.992 zachorowań na AIDS, co najmniej 887 chorych zmarło. Każdego roku wykrywa się ponad 700 zakażeń. Szacuje się, że blisko 20 tys. osób nie wie o swoim zakażeniu. W początkowych latach, główną drogę rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w Polsce stanowiło stosowanie środków odurzających we wstrzyknięciach oraz kontakty homoseksualne męskie. Obecnie obserwujemy wzrost liczby zakażeń będących konsekwencją ryzykownych zachowań seksualnych. W ogólnej liczbie zakażeń przeważają mężczyźni. Jednak w ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zakażeń u kobiet, co wynika z rozprzestrzeniania się wirusa także w populacji osób heteroseksualnych.

Epidemia HIV/AIDS dotyka w znacznym stopniu osoby młode. Aż 58% osób, które uległy zakażeniu HIV, nie ukończyło 29 roku życia, w tym 8% w momencie zakażenia nie ukończyło dwudziestego roku życia2.

Zdaniem dr Anny Marzec-Bogusławskiej, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, większość ludzi, szczególnie młodych, uważa, że ryzyko zakażenia ich nie dotyczy. W społecznej świadomości nadal funkcjonuje błędne przekonanie, że HIV/AIDS to problem tylko określonych „grup”. Dane epidemiologiczne wskazują jednak, że do zakażeń coraz częściej dochodzi w drodze kontaktów seksualnych.

Ksiądz Arkadiusz Nowak, Prowincjał Zakonu Ojców Kamilianów, Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej podkreśla, że konieczna jest praca z młodzieżą, w formie nie tylko podnoszenia poziomu wiedzy nt. profilaktyki HIV /AIDS lecz także nauczenia młodych ludzi umiejętności podejmowania przemyślanych, mądrych decyzji życiowych.
W czasach, kiedy leki antyretrowirusowe są w Polsce dostępne dla każdego, kto ze wskazań życiowych tego leczenia potrzebuje, HIV/AIDS nie jest już natychmiastowym wyrokiem śmierci. Jest obecnie chorobą przewlekłą, niemniej wciąż śmiertelną. Życie chorych objętych leczeniem już nigdy nie będzie wyglądało tak samo jak przed zakażeniem. W pewnych subkulturach obserwuje się wzrost ryzykownych zachowań seksualnych, tłumaczony dostępem do nowoczesnej terapii antyretrowirusowej i możliwością długiego życia z wirusem. Na szczęście są to skrajne przypadki. Osoby te nie obawiają się zakażenia, żyją w przekonaniu, że w dobie dostępu do leczenia (ARV) ostrożność nie jest konieczna. Zapominają, że leczenie ARV to ogromne koszty, powikłania, skutki uboczne leków i nieodwracalna utrata jakości życia. Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia się przed zakażeniem jest unikanie ryzykownych zachowań.

Z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS, w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, odbyła się w Warszawie konferencja prasowa pod hasłem: HIV – bać się czy nie? W konferencji udział wzięli m. in.: dr Anna Marzec-Bogusławska, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, dr Deisi Kusztra – Prezes Światowej Organizacji Rodziny, afiliowanej przy ONZ, ks. Arkadiusz Nowak, Prowincjał Zakonu Ojców Kamilianów, Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Mateusz Liwski – Prezes Zarządu Res Humanae.
Podczas konferencji zostały omówione najważniejsze problemy związane z HIV/AIDS, w tym konieczność podnoszenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki HIV /AIDS szczególnie wśród młodych ludzi. Dr Anna Marzec-Bogusławska, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, zapre- zentowała dane epidemiologiczne dotyczące HIV/AIDS w Polsce i na świecie, przedstawiła działania Krajowego Centrum ds. AIDS w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowane do nauczycieli i młodzieży.

  1. www.unaids.org
  2. www.aids.gov.pl

Ocena artykułu

3.86
z 66 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(13)
4
 
(40)
3
 
(7)
2
 
(3)
1
 
(3)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.86 z 66 głosów

80%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty