Rodzaje narkotyków

Rodzaje narkotyków
Spis treści
  1. Ujednolicenie nazewnictwa narkotyków
  2. Najczęściej stosowane narkotyki

Substancje psychoaktywne, z uwagi na ich różnorodność chemiczną, fizyczną oraz wpływ na organizm człowieka, trudno poddać systematycznej klasyfikacji zmierzającej do ujednolicenia nazewnictwa. Konsekwencją jest wielość określeń obecnych w naszym słowniku. Przykładem są chociażby następujące terminy: używki, narkotyki, środki odurzające. Podobny chaos panuje w nazewnictwie jednostki chorobowej wywołanej zażywaniem tych substancji. Mówi się o narkomanii, nałogu, chemiozależności czy toksykomanii.

Ujednolicenie nazewnictwa narkotyków

Próbą ujednolicenia nazewnictwa jest zaproponowana w roku 1992 nowa klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (ICD- 10), która wprowadza następujące terminy: substancja psychoaktywna oraz uzależnienie.

Dlaczego ludzie sięgają po narkotyki? Odpowiedzi należy szukać w konstrukcji psychicznej człowieka. Każdy z nas odczuwa potrzebę stymulowania układu nagrody w mózgu, kieruje on nas ku takim czynnościom, które sprawiają nam przyjemność- seks, jedzenie, używki. Narkotyki to właśnie jeden ze sposobów na uzyskanie przyjemności. Jest to, niestety, iluzoryczne. Narkomania bowiem jest nieodwracalną chorobą mózgu- zmiany raz wywołane, pozostają. Taki człowiek już zawsze będzie inaczej reagował, inaczej odczuwał i inaczej zachowywał się.

Jest to bardzo niepokojące, zwłaszcza w świetle doniesień o stale rosnącej skali zjawiska. Narkotyki są wszędzie- pełen przekrój społeczny i instytucjonalny. Na przestrzeni ostatnich lat liczba pacjentów poradni leczenia uzależnień wzrasta w zatrważający sposób. Jedna z poradni lecząca pacjentów powyżej 18. r.ż. a w roku 1995 zarejestrowała 600 nowych pacjentów, w 1998r. było ich 1300, w 1999r.- 1800, zaś w I kwartale 2000r. zgłosiło się już 900.

W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana wizerunku narkomana. Dzisiejszy narkoman różni się od tego, którego pamiętamy sprzed lat- zaniedbanego, brudnego, często bezdomnego. Obecnie po narkotyki sięgają osoby wykształcone, dobrze ubrane, często są to studenci, młodzi naukowcy, biznesmeni. Nowoczesny narkoman różni się ponadto od swojego poprzednika postawą wobec życia- jest ambitny, zorientowany na karierę, prestiż, sukces- ma cel w życiu, do którego często dąży właśnie przy pomocy narkotyków, np. amfetaminy.

Najczęściej stosowane narkotyki

Substancja Przykłady nazw właściwych lub ulicznych Zastosowanie lecznicze Droga podania
Stymulanty
Amfetamina Bifetamina, Dexedryna; Czarnulka Krzyżyki, Serca zespół deficytu uwagi i nadpobudliwości (ADHD), otyłość, narkolepsja iniekcyjna, doustna, palona, wciągana

Kokaina

Krak, Płatek, Śnieg miejscowy środek znieczulający, zwężający naczynia

iniekcyjna , palona, wciągana
Metamfetamina Desoksyna: Kryształ, Speed, Lód

ADHD,
otyłość, narkolepsja

iniekcyjna , doustna,
palona, wciągana

Metylfenidat

Ritalin

ADHD,
narkolepsja

iniekcyjna , doustna

Halucynogeny i ich pochodne

LSD

Kwas

brak

doustne

Meskalina

Guzki, Kaktus, Pejotl

brak

doustne

Fencyklidyna i pochodne

PCP;

środki znieczulające (weterynaria)

iniekcyjna , doustny,
palony

Psylocybina

Grzybki, Psylocyby

brak

doustnie

Odmiany amfetaminy

DOB, DOM, MDA, MDMA;

brak

doustnie

Marihuana

Trawa, Gańdzia, Marycha, Dżointy, Skręty

brak

doustne,
palone

Haszysz

Hasz (Hash)

brak

doustnie,
palone

Opioidy i pochodne morfiny

Heroina

Diacetyl- morfina; Hera, Koń, palona - Brown Sugar

brak

iniekcyjna , wciągana,
palona

Metadon

Amidone, Dolophine, Methadose

lek znieczulający, podawany w terapii uzależnienia
od opiatów

iniekcyjna , doustny

Morfina

Roxanol, Duramorph

lek znieczulający

iniekcyjna ,
doustna,
palona

Opium

Laudanum, Paregoric; Proszek Dovera

lek znieczulający, przeciw biegunkom

doustna,
palona

Tłumiące

Metakwalon

brak

doustny

 

Ocena artykułu

3.87
z 46 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(9)
4
 
(28)
3
 
(5)
2
 
(2)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.87 z 46 głosów

80%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty