Kobiece problemy zdrowotne

Kobiece problemy zdrowotne

62% lekarzy ginekologów źle ocenia stan wiedzy pacjentek o dolegliwościach układu moczowo – płciowego. A przecież 70% badanych kobiet twierdzi, że czerpie informacje o zdrowiu od lekarzy ginekologów.

Pacjentki gabinetów ginekologicznych wśród znanych im przyczyn dolegliwości układu moczowo – płciowego najczęściej wymieniają brak lub niewłaściwą higienę. Mają tu na myśli stosowanie środków myjących o niewłaściwym pH lub mydeł antybakteryjnych, częste irygacje oraz pranie bielizny w niewłaściwych środkach piorących. Drugim najczęściej wskazywanym sprawcą tych dolegliwości są w opinii kobiet antybiotyki. Kobiety, wśród przyczyn problemów ze zdrowiem intymnym wymieniają także korzystanie z ogólnodostępnych basenów, publicznych toalet oraz stosowanie antykoncepcji.
Lekarz ginekolog jest najczęściej wskazywanym przez kobiety źródłem pozyskiwania informacji o problemach zdrowotnych układu moczowo – płciowego. Aż 70% kobiet objętych badaniem swój stan wiedzy o zdrowiu zawdzięcza właśnie lekarzowi.

Wyniki te potwierdzają ogromne oczekiwania kobiet wobec swoich lekarzy, nie tylko w kwestii leczenia, ale także przekazywania odpowiednich informacji. Jeśli zatem lekarz jest głównym źródłem informacji, to dlaczego stan wiedzy kobiet jest tak niski? Lekarze, zapytani bowiem o stan wiedzy pacjentek o problemach układu moczowo – płciowego, są dość surowi w swoich ocenach. Aż 62% badanych lekarzy wystawia kobietom w tym zakresie złe oceny .

Jednocześnie 81% lekarzy objętych badaniem mówi, że informuje pacjentki o znanych im metodach dbania o zdrowie intymne. Wydaje się, że lekarze mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii edukacji kobiet w zakresie zdrowia intymnego. Bowiem w przeprowadzonych badaniach właśnie pytanie o metody zapobiegania problemom zdrowotnym przyniosło największe różnice w odpowiedziach wśród lekarzy i pacjentek. Badani lekarze na pierwszym miejscu wśród metod zapobiegania dolegliwościom układu moczowo – płciowego stawiają probiotyki. U kobiet zaś na pierwszym miejscu znalazła się odpowiednia higiena (wskazało na nią 72% kobiet i jedynie 15% lekarzy).

Badanie wykazało jednocześnie, że kobiety różnie pojmują odpowiednią higienę. Pojawiają się tutaj często określenia sprzeczne: niektóre kobiety za odpowiednią higienę uznają częste podmywanie się, inne wprost przeciwnie uważają, że higiena nie powinna być zbyt częsta. Kobiety mają także podzielone zdania w kwestii preparatów stosowanych do higieny intymnej: część z nich wskazuje na konieczność stosowania specjalistycznych płynów i preparatów, inne zaś za odpowiednią metodę zapobiegania problemom zdrowotnym uznają stosowanie szarego mydła. Probiotyki – faworyt lekarzy - znalazły się na drugim miejscu wśród znanych kobietom metod dbania o zdrowie układu moczowo – płciowego.

Wśród innych metod dbania o zdrowie intymne kobiety wymieniają stosowny ubiór (najczęściej mają tu na myśli ubiór odpowiedni do pory roku i pogody ale także bawełnianą i przewiewną bieliznę). Kobiety wskazują także na konieczność unikania / ograniczania kontaktów seksualnych z przypadkowymi partnerami, a jeśli do nich dochodzi – stosowanie prezerwatyw. Wiele kobiet uważa, że problemom układu moczowo – płciowego można zapobiec poprzez unikanie korzystania z ogólnodostępnych basenów. Część kobiet wskazuje na odpowiednią dietę. W większości nie precyzują jednak na czym miałaby owa dieta polegać. Zarówno kobiety, jak i lekarze pytani o metody profilaktyki zdrowia intymnego wskazują na konieczność profilaktycznych wizyt u lekarza ginekologa. Wśród badanych kobiet pojawiły się także nieliczne odpowiedzi, że kobiety nie słyszały o żadnych metodach profilaktyki.

Nie ulega wątpliwości, że zmieniające się tempo życia, mobilność czy aktywny tryb życia to czynniki sprzyjające problemom układu moczowo – płciowego kobiet. Czy jednak kobieta chce zrezygnować z bycia aktywną? Zdecydowanie nie. Wydaje się, że zamiast tego będzie poszukiwać wygodnych i skutecznych metod dbania o swoje zdrowie intymne.

Informacja o badaniu:
Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety w miesiącach wrzesień - listopad 2007 roku przez firmę ASA, producenta probiotyku Lacibios femina. Celem badania było poznanie świadomości dolegliwości układu moczowo – płciowego kobiety. Badaniem objęto ok 200 kobiet oraz tyle samo lekarzy ginekologów.

Ocena artykułu

3.67
z 39 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(7)
4
 
(20)
3
 
(6)
2
 
(4)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.67 z 39 głosów

69%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty