Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia

Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia
Mimo poznania mechanizmu powstawania nadciśnienia tętniczego, naukowcy wciąż ustalają nowe czynniki ryzyka tej choroby. W wielu opracowaniach porusza się problem wpływu alkoholu na wartości ciśnienia. Przy pomiarze ciśnienia tętniczego podaje się dwie wielkości: wyższą - odpowiadającą ciśnieniu skurczowemu i niższą - odpowiadającą ciśnieniu rozkurczowemu. Przy wartościach 140/90 i powyżej rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze.

Dr Flávio Danni Fuchs z Hospital de Clínicas de Porto Alegre w Brazylii badał w ramach dużego programu Atherosclerosis Risk in Communities zależność między ilością i typem spożywanego alkoholu a ryzykiem pojawienia się nadciśnienia tętniczego. Artykuł na ten temat opublikowano na łamach najnowszego wydania czasopisma Hypertension.

W badaniu brały udział osoby w wieku 45-64 lat bez choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego na początku badania. Po 6-letnim okresie obserwacji ponownie sprawdzano u nich wartości ciśnienia tętniczego. Od wszystkich uczestników badania zbierano informacje o ilości spożywanego alkoholu. Następnie dokonano analizy zgromadzonych danych.

Wykazano, że osoby spożywające duże ilości alkoholu (w ilości powyżej 210 g etanolu na tydzień) są w większym stopniu zagrożone wystąpieniem nadciśnienia w porównaniu z abstynentami. Okazało się, że również małe i umiarkowane spożywanie alkoholu zwiększa zagrożenie chorobą nadciśnieniową w grupie mężczyzn rasy czarnej.

Wyniki badania wskazują, że proste pytanie o ilość spożywanego alkoholu może pomóc w wyodrębnieniu grupy osób zagrożonych pojawieniem się nadciśnienia. Wykrycie nadciśnienia we wczesnym stadium jest istotne, gdyż ta często lekceważona choroba stanowi czynnik ryzyka wielu dalszych powikłań, jak choroba niedokrwienna serca wraz z zawałem i udar mózgu.

Ocena artykułu

4.56
z 61 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(40)
4
 
(18)
3
 
(1)
2
 
(1)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.56 z 61 głosów

95%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty