Szczepienia zalecane nie finansowane przez Ministra

Szczepienia zalecane nie finansowane przez Ministra
Szczepienie przeciw Zalecane osobom Uwagi

WZW typu B domięśniowo - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

 - osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny,
- przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych,
- chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych,
- dzieciom i młodzieży, nie objętym dotąd zczepieniami obowiązkowymi,
- osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym.

Zaleca się szczepienia podstawowe, w cyklu 0,1,6.
Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo. Osobom przewlekle chorym podawać dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Dawki przypominające podawać według wskazań lekarza oraz producenta.

WZW typu A domięśniowo
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A,
- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi,
- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE – podskórnie; dawkowanie wg wskazań producenta

- osobom nie szczepionym przeciw odrze, śwince i różyczce w ramach szczepień obowiązkowych należy podać dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 4 tygodni. U osób wcześniej szczepionych przeciw odrze lub różyczce szczepionkami monowalentnymi należy traktować jako szczepienie przypominające,
- młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie), dla zapobiegania różyczce wrodzonej szczególnie nieszczepionym w 13 roku życia lub, jeżeli od szczepienia podstawowego w 13 roku życia minęło więcej niż 10 lat.

Podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia.
Nie szczepić w okresie ciąży. Przez 3 miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.

GRYPIE- dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionk

ze wskazań klinicznych i indywidualnych:
- przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek),
- w stanach obniżonej odporności,
- osobom w wieku powyżej 55 lat,

ze wskazań epidemiologicznych:

- pracownikom ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu, oraz innym osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi.

Według wskazań producenta. Szczepionki ważne są tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.

KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby: w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku,
- funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej,
- rolnikom,
- młodzieży odbywającej praktyki
- turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Szczepienie wg wskazań producenta

ZAKAŻENIOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

Dzieciom od 3 roku życia nie objętym szczepieniami dla zapobiegania zapaleniom opon
mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni itp.

Szczepienia według wskazań producenta.

BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo, Td, dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- osobom dorosłym powyżej 19 r.ż. (szczepionym podstawowo) pojedyńcze dawki przypominające co 10 lat, a nie szczepionym w przeszłości - szczepienie podstawowe.

- osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie.


Zakażeniom wywoływanym przez STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

Szczepionka nieskoniugowana /polisacharydowa/
- osobom w wieku powyżej 65 roku życia,
- dzieciom powyżej 2 roku życia oraz dorosłym z grup ryzyka (w tym chorującym na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności, osobom po splenektomii) - dawkowanie wg wskazań producenta.
Szczepionka skoniugowana
- dzieciom od 2 miesiąca życia do 2 roku życia - dawkowanie wg wskazań producenta,
- dzieciom w wieku 2-5 lat z grup ryzyka np. uczęszczające do żłobka, przedszkola lub z chorobami przewlekłymi, w tym zaburzenia odporności – dawkowanie wg wskazań producenta.

Nie szczepić w okresie ciąży.

ZAKAŻENIOM NEISSERIA MENINGITIDIS - domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie wg wskazań producenta szczepionki

Szczepionka nieskoniugowana /polisacharydowa/
- dzieciom powyżej 2 lat i dorosłym – dawkowanie wg wskazań producenta.
Szczepionka skoniugowana
- od 2 miesiąca życia – dawkowanie wg wskazań producenta


ŻÓŁTEJ GORĄCZCE

- wyjeżdżającym za granicę, wg wymogów kraju docelowego, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Dotyczy w szczególności krajów Afryki oraz Ameryki Południowej.

Nie szczepić osoby uczulone na białko kurze. Uwaga: również wykonanie szczepienia jest odpłatne

WŚCIEKLIŹNIE - domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie wg wskazań producenta
szczepionki

- osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na wściekliznę.


WIETRZNEJ OSPIE - domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie wg wskazań producenta
szczepionki

- osobom, powyżej 9 miesiąca życia, które nie chorowały na ospę wietrzną,
- dzieciom i młodzieży z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, które nie chorowały na ospę wietrzną.

BIEGUNCE ROTAWIRUSOWEJ – doustnie; dawkowanie wg wskazań producenta szczepionki

- dzieciom od 6 tygodnia życia do 24 tygodnia życia - dawkowanie wg wskazań producenta.

Szczepionkę przeciw rotawirusom można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami.

Żródło: Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r.

Ocena artykułu

3.6
z 30 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(5)
4
 
(15)
3
 
(5)
2
 
(3)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.6 z 30 głosów

67%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty