Rokowanie u chorych po zawale serca

Rokowanie u chorych po zawale serca
Wielu badaczy prowadzi badania, których celem jest ocena czynników wpływających na rokowanie u chorych po zawale serca. Badacze mają nadzieję, że pozwoli to na wyodrębnienie grupy chorych, u których należy zastosować znacznie bardziej intensywne leczenie choroby serca.

Zespół naukowców z Albert Einstein Medical Center w Filadelfii przeprowadził badanie w grupie ponad 500 chorych przyjętych do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej, który wystąpił w czasie ostatnich 24 godzin i trwał przynajmniej 15 minut. We wszystkich przypadkach rozpoznano świeży zawał serca. Od badanych kilkakrotnie pobierano krew i oznaczano stężenia substancji świadczących o uszkodzeniu serca. Wykonano również badania sprawdzające czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Wyniki badania ukazały się na łamach Academic Emergency Medicine.

W czasie 3 lat obserwacji u 13% chorych wystąpił powtórny zawał serca lub zgon spowodowany ostrą chorobą serca. Zaobserwowano, że obecność czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca nie wpływała na częstość dolegliwości bólowych w klatce piersiowej. Zwiększenie śmiertelności i ilości powtórnych zawałów serca znacznie częściej obserwowano wśród osób starszych. Gorsze rokowanie wykazano u chorych, u których na początku badania obserwowano duże stężenia znaczników uszkodzenia serca.

Wyniki badania wskazują, że w czasie 3 lat od zaostrzenia choroby serca najwięcej zawałów serca i zgonów spowodowanych chorobą serca występuje w grupie chorych w wieku podeszłym i ze znacznym uszkodzeniem serca w czasie bólu dławicowego.

Podobne teksty