Ogromny sukces w walce z polio

Ogromny sukces w walce z polio
W 1988 roku rozpoczęto program mający na celu zwalczenie wirusa polio powodującego zapalenie rdzenia kręgowego - chorobę Heinego i Medina. Program jest prowadzony pod patronatem wielu międzynarodowych organizacji, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF-u. Polega na prowadzeniu szczepień chroniących przed wystąpieniem choroby.

Program odniósł ogromny sukces. W roku 1988 roczną liczbę zachorowań szacowano na 350 tys., natomiast w 2000 roku zgłoszono mniej niż 3,5 tys. przypadków choroby Heinego i Medina.

Na początku programu polio występowało w ponad 100 krajach świata, w 1999 roku w 30, a obecnie w mniej niż 20. Nowe zachorowania dotyczą głównie mieszkańców Azji i Afryki.Ocenia się, że eradykacja polio powiodła się w 99%.

Zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, zwane również porażeniem dziecięcym, to ostra choroba infekcyjna powodowana przez wirus z powinowactwem do układu nerwowego. Uszkodzenie rdzenia prowadzi do porażenia i zaniku odpowiednich mięśni. Przed wystąpieniem choroby najlepiej zabezpieczają szczepienia, którym od dawna poddawane są wszystkie dzieci w Polsce.

Potrzebne są dalsze działania prowadzące do całkowitego wytrzebienia choroby. Trudności z tym związane polegają m.in. na kłopotach z dotarciem do dzieci wymagających szczepień, a mieszkających w rejonach trudno dostępnych, np. objętych wojną. Konieczne jest zgodne działanie władz politycznych i organizacji zdrowotnych w celu całkowitego zwalczenia choroby Heinego i Medina.

Podobne teksty