Ryzyko rozwoju raka piersi

Poniżej przedstawiamy szczegółowy kalkulator oceny ryzyka rozwoju raka piersi u kobiet. Test ten przeznaczony jest dla kobiet w wieku 20-75 lat, jednak oprócz czynników ryzyka, ocenianych przez test, które mają wpływ na rozwój raka piersi istnieją również inne czynniki takie jak np. współistnienie raka jajnika czy innych nowotworów, przebyta radioterapia, obecność genów BRCA1 lub BRCA2, otyłość czy chociażby palenie papierosów. Jednak przedstawiony przez nas kalkulator oparty jest na publikacjach naukowych analizujących wpływ poszczególnych czynników ryzyka na rozwój raka piersi. W podobny sposób anlizę ryzyka rozwoju raka piersi ocenia National Cancer Institute (NCI) oraz the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) Biostatistics Canter

1. Czy u Twojej matki, siostry lub córki stwierdzono raka piersi?
2. Ile razy po wykonaniu biopsji wykryto zmiany o charakterze łagodnym (nie rakowym)?  
3. Czy kiedykolwiek wynik biopsji wskazywał zmiany o charakterze "atypowej hiperplazji"?  
4. Ile miała Pani lat, gdy wystąpiło u Pani pierwsze krwawienie miesiączkowe?
5. W jakim wieku urodziłaś pierwsze dziecko? 
6. Twój wiek
lat
7. Rasa: 
8. Czy regularnie wykonujesz mammografię? 
9. Czy przyjmujesz lek "Tamoxifen" 
10. Jaką gęstość tkanki gruczołu piersiowego wskazuje badanie mammograficzne? 
11. W jakiej ilości pijesz alkohol? 
12. Czy miałaś wykonaną biopsję sutka, w której wykazano "lobular carcinoma in situ" (LCIS)?  Jeżeli tak, to w jakim wieku?
13. W jakim wieku rozpoczęłaś przyjmowanie doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych?
14. W jakim wieku zakończyłaś przyjmowanie doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych?