Ciąża wysokiego ryzyka - ocena zagrożenia

Ciążę w której istniej poważne niebezpieczeństwo rozwoju groźnych dla życia dziecka i matki komplikacji nazywamy ciążą wysokiego ryzyka. Jednak nie u wszystkich kobiet z ciążą wysokiego ryzyka ujawniają się jakiekolwiek nieprawidłowości a ciąża może przebiegać w sposób prawidłowy. Aby dowiedzieć się czy Twoja ciąża należy do ciąż o wysokim ryzyku zaznacz te pola, które Ciebie dotyczą a następnie naciśnej "Oblicz ryzyko".
Czynniki ryzyka związane z poprzednimi ciążami
Dziecko martwo-urodzone
Zgon noworodka (do 1m.ż.)
Poród przedwczesny
Poród powyżej 42 tygodnia
Transfuzja wymienna krwi płodu z powodu choroby hemolitycznej
Kilkakrotne poronienia
Urodzenie poprzedniego dziecka o wadze powyżej 4500 gram
6 lub więcej prawidłowych ciąż
Rzucawka
Ciąża rozwiązana przez cięcie cesarskie
Stan przedrzucawkowy
Urodzone dzieci z wadami
Ogólnomedyczne czynniki ryzyka
Nieprawidłowy test PAP
Nadciśnienie tętnicze
Niewydolność krążenia objawowa klasa  II-IV wg NYHA
Cukrzyca insulinozależna
Średnie lub ciężkie choroby nerek
Niedokrwistwość sierpowata
Padaczka
Niewydolność krążenia bezobjawowa klasa  I wg NYHA
Gruźlica w wywiadzie lub próba tuberkulinowa powyżej 10 mm
Dodatnie serologiczne odczyny kiłowe
Choroby płuc
Choroby tarczycy
Cukrzyca u członków rodziny
Inne czynniki ryzyka
Niewydolność czyjki macicy
Wady budowy macicy
Wiek matki powyżej 35 lat lub poniżej 15 lat
Ciężar matki poniżej < 45 kg lub powyżej > 90 kg
Mała miednica
Czynniki ryzyka związane z obecną ciążą
Nieprawidłowe położenie płodu
Średni i ciężki stan przedrzucawkowy
Ciąża mnoga
Przedwczesne odklejenie się łożyska
Łożysko przodujące
Małowodzie lub wielowodzie
Nadużywanie leków i alkoholu
Cukrzyca ciężarnych
Stany zapalne nerek
Łagodny stan przedrzucawkowy
Konflikt serologiczny
Nieokwistość poniżej < 9 g/% hemoglobiny
Ciężka grypa lub inna choroba wirusowa
Infekcja pęcherza moczowego
Stres
Niedokrwistość powyżej 9 g/% hemoglobiny
Palenie papierosów powyżej 1 paczki/dziennie