Badanie ostrości wzroku
 Serdecznie zapraszamy Państwa do badania ostrości wzroku. Przed przystąpieniem do badnia prosimy o kalibracje ustawień monitora. Proszę zmierzyć poniższą linię a nstępnie wpisać uzyskane wymiary w poniższe pola.


Długość linii: cm
Odległość osoby badanej od monitora: metr
zalecana odległość min. 4m