Test motywacyjny do zaprzestania palenia wg Schneider

Czy chcesz rzucić palenie tytoniu?
Czy decydujesz się na to dla siebie (zaznacz "Tak"), czy dla kogoś innego, np. dla rodziny itp. (zaznacz "Nie")
Czy podejmowałaś/podejmowałeś już próby rzucenia palenia?
Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach palisz najczęściej?
Czy wiesz, dlaczego palisz tytoń?
Czy mogłabyś/mógłbyś liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół itp., gdybyś chciała/chciał rzucić palenie?
Czy członkowie Twojej rodziny są osobami niepalącymi?
Czy w miejscu, w którym pracujesz, nie pali się tytoniu?
Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy i trybu życia?
Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdybyś miała/miał problemy z utrzymaniem abstynencji?
Czy wiesz, na jakie pokusy i trudności będziesz narażona/narażony w okresie abstynencji?
Czy wiesz, w jaki sposób samej/samemu poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych?