By-passy lepiej służą mężczyznom niż kobietom

By-passy lepiej służą mężczyznom niż kobietom
Wszczepienie by-passów, czyli pomostów aortalno-wieńcowych, to jedna z metod leczenia zaawansowanej choroby niedokrwiennej serca. Jest to operacja kardiochirurgiczna polegająca na wszczepieniu odcinków własnych naczyń w celu ominięcia zwężonych tętnic wieńcowych.

W chorobie niedokrwiennej dostarczanie krwi do mięśnia sercowego jest upośledzone z powodu zwężenia tętnic wieńcowych unaczyniających serce. Głównym wskazaniem do operacji pomostowania jest poprawa komfortu życia u chorych z nawracającymi bólami serca niepoddającymi się leczeniu farmakologicznemu.

Naukowcy z Sahlgrenska University Hospital w Goteborgu pod kierownictwem dr. Johana Herlitza badali poprawę komfortu życia i ustępowanie objawów bólowych u chorych - kobiet i mężczyzn - w ciągu 5 lat po operacji wszczepienia by-pasów.

Komfort życia chorych oceniano przy użyciu różnych skal przed operacją wszczepienia by-passów i 5 lat po niej. Śmiertelność 5-letnia wśród kobiet wyniosła 17%, a wśród mężczyzn 13%.

W obu grupach zaobserwowano znaczne złagodzenie objawów bólowych w klatce piersiowej, poprawę tolerancji wysiłku fizycznego jak również i inne aspekty składające się na komfort życia. Jednak znaczniejszą poprawę w zakresie ustępowania bólów w klatce piersiowej zarówno przy wchodzeniu po schodach jak i chodzeniu po płaskim terenie, przy emocjach i po wyjściu na zimne powietrze obserwowano w grupie mężczyzn.

Wyniki badania wskazują na ogromne korzyści jakie przynosi pomostowanie. Korzyści te są w większym stopniu wyrażone wśród mężczyzn niż kobiet.

Podobne teksty