Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej

Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej
Balneologia i medycyna fizykalna jest dziedziną wiedzy medycznej, która wykorzystuje naturalne metody lecznicze i czynniki fizyczne do leczenia, rehabilitacji, prewencji i diagnostyki. Jest to specjalność medyczna dla lekarzy, którzy posiadają inne podstawowe specjalności kliniczne (program specjalizacyjny trwa 2-3 lata).

Medycyna uzdrowiskowa, której głównym działem jest balneologia, wykorzystuje do celów leczniczych:

  • naturalne tworzywa lecznicze - wody mineralne, gazy i peloidy,
  • naturalne czynniki przyrodnicze, jak klimat, krajobraz, szata roślinna,
  • różne formy pracy mięśniowej,
  • czynniki fizyczne, jak światło, dźwięk, pole elektromagnetyczne i inne.

Lecznictwo uzdrowiskowe zajmuje się chorobami przewlekłymi, które w obecnej dobie wiążą się z ogromnymi kosztami na leczenie naprawcze, rehabilitację oraz opiekę socjalno-medyczną. Większość chorób przewlekłych, które są najczęstszą przyczyną zgonów, najlepiej i najkorzystniej jest leczyć w uzdrowisku, ponieważ stosowane tu metody lecznicze nie wywołują skutków ubocznych, efekt leczenia utrzymuje się długo, a jego koszty są niskie. W przebiegu większości chorób przewlekłych oraz po interwencji szpitalnej w chorobach ostrych leczenie uzdrowiskowe jest zatem wskazane.

Artykuł pochodzi z tygodnika
"Służba Zdrowia" nr 63-66/2001

Służba zdrowia

Podobne teksty