Klasyfikacja raka piersi

Klasyfikacja raka piersi
Spis treści
 1. Raki nienaciekające, przedinwazyjne (in situ)
 2. Raki naciekające
 3. Klasyfikacja TNM
 4. Czynniki prognostyczne
W piersi występują oprócz nowotworów pochodzenia nabłonkoweogo- raków także inne nowotwory złośliwe takie jek nowotwory pochodzenia mezenchymalnego i chłonniaki (ziarnicze i nieziarnicze) oraz włókniako-mięsak. Jednakże najczęśćiej mamy do czynienia z rakami, których podział przedstawiamy poniżej.

Raki nienaciekające, przedinwazyjne (in situ)

Nowotwory stanowiące około 15% wszystkich raków piersi. Są to bardzo wczesne stadia raka, gdy zmiany nowotworowe ograniczają są do nabłonka, nie naciekają podścieliska, nie stykają się z naczyniami chłonnymi i naczyniami krwionośnymi, nie powodują przerzutów. Raka przedinwazyjnego można stwierdzić jedynie wówczas, gdy usunięta zostanie cała zmiana i zbadana mikroskopowo, czy rzeczywiście nie było inwazji podścieliska. Wśród tej grupy raków wyróżniamy:

 • rak wewnątrzprzewodowy (carcinoma intraductale in situ - CDIS) wywodzi się z nabłonka przewodów mlecznych
 • rak wewnątrzzrazikowy (carcinoma lobulare in situ - CLIS) wywodzi się z nabłonka zrazików

Raki naciekające

Nowotwory stanowiące około 85% wszystkich raków piersi. Nowotwory te naciekają podścieliska oraz dają przerzuty naczyniami chłonnymi i krwionośnymi. Wśród tej grupy raków wyróżniamy:

 • rak przewodowy naciekający (carcinoma ductale infiltrans)
 • rak zrazikowy naciekający (carcinoma lobulare infiltrans)
 • rak galaretowaty (carcinoma gelatinosum)
 • rak rdzeniasty (carcinoma medullare)
 • rak brodawkowaty (carcinoma papillare)
 • rak cewkowaty (carcinoma tubulare)
 • rak gruczołowo-torbielowaty (carcinoma adenoides cysticum)
 • rak apokrynalny (carcinoma apocrinale)
 • rak z metaplazją (carcinoma c. metaplasia)

Klasyfikacja TNM

Cecha T (tumor=guz)

 • Tx - nie można ocenić guza pierwotnego
 • T0 - nie stwierdza się obecności guza pierwotnego
 • Tis - rak przedinwazyjny (in situ): rak przewodowy (DCIS), rak zrazikowy (LCIS), choroba Pageta bez guza w gruczole piersiowym
 • T1 - guz wielkości do 2 cm
  - T1a - guz poniżej 0,5 cm
  - T1b - guz wielkości 0,5 - 1,0 cm
  - T1c - guz wielkości 1,0 - 2,0 cm
 • T2 - guz wielkości 2,0 - 5,0 cm
 • T3 - guz wielkości powyżej 5 cm
 • T4 - guz każdej wielkości naciekający ścianę klatki piersiowej lub skórę
  - T4a - naciekanie ściany klatki piersiowej (żebra, mięśnie międzyżebrowe, mięsień zębaty przedni, lecz nie mięśnie piersiowe)
  - T4b - naciekanie skóry (obrzęk - objaw skórki pomarańczowej, owrzodzenie, guzki satelitarne w skórze tej samej piersi. Za naciekanie skóry nie uważa się: zaciągnięcie skóry, wciągnięcie brodawki i inne nie wymienione jako naciekanie; zmiany te mogą występować w każdym innym stopniu zaawansowania T1, T2, T3)
  - T4c - T4a i T4b jednocześnie
  - T4c - rak zapalny (carcinoma inflamatorium)

Cecha N (nodules=węzły chłonne okoliczne)

 • Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
 • N0 - nie stwierdza się przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych (przy wycięciu co najmniej 10 węzłów chłonnych
 • N1 - obecne przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych po stronie guza; węzły ruchome
  - N1a - mikroprzerzuty poniżej 0,2 cm
  - N1b - makroprzerzuty powyżej 0,2 cm
  - N1bi - makroprzerzuty w 1 - 3 węzłach
  - N1bii - makroprzerzuty w 4 i więcej węzłach
  - N1biii - naciekanie torebki węzła
  - N1biv - makroprzerzuty o wielkości powyżej 2 cm
 • N2 - obecne przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych po stronie guza; węzły nieruchome w stosunku do siebie lub/i otoczenia
 • N3 - obecne przerzuty do węzłów piersiowych wewnętrznych po stronie guza

Cecha M (metastases=przerzuty odległe)

 • Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
 • M0 - nie stwierdza się obecności przerzutów odległych
 • M1 - stwierdza się przerzuty odległe


Stopień zaawansowania klinicznego określony na podstawie klasyfikacji TNM:

STOPIEŃ T N M STADIUM
0 Tis N0 M0 In situ
1 T1 N0 M0 miejscowe
IIA


IIB
T0
T1
T2
T2
T3
N1
N0
N0
N1
N0
M0
M0
M0
M0
M0
regionalne wczesne
IIIA
IIIB
T0
T1
T2
T3
T3
T4
T1-4
N2
N2
N2
N1
N2
N1-3
N3
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
regionalne późne
IV T1-4 N1-3 M1 uogólnione

Czynniki prognostyczne

Zasadniczym kryterium prognostycznym w raku piersi jest zaawansowanie wg klasyfikacji TNM. Najsilniejszym czynnikiem rokowniczym jest stan regionalnych węzłów chłonnych. Wielkość guza jest ściśle związana z prawdopodobieństwem wystąpienia wznowy guza, obecnością przerzutów do węzłów chłonnych i zgonu. Cechą korzystną rokowniczo jest obecność receptorów estrogenowych i progesteronowych. Do innych czynników należy typ histologiczny, stopień złośliwości histologicznej wg skali Richardsona-Bloom'a. Żaden czynnik, zarówno rozpatrywany pojedyńczo jak i w powiązaniu z innymi nie jest w stanie dokładnie określić przebiegu choroby.
W badaniach klinicznych ocenia się także inne czynniki, o różnej wartości rokowniczej: protoonkogeny, onkogeny, geny supresorowe orz ich produkty: EGFR, c-erbB-2, c-myc, ps2, p53, MDR-1, BRCA-1, BRCA-2, markery aktywności proliferacyjnej guza: indeks mitotyczny (MI), indeks znakowanej tymidyny (TLI), frakcja komórek w fazie S (SPF), PCNA, Ki-67; ploidia DNA, markery angiogenezy; markery wysokiego ryzyka przerzutowania: katepsyna-D, nm-23, aktywator plazminogenu (UPA)..

Ocena artykułu

4.58
z 203 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(134)
4
 
(61)
3
 
(2)
2
 
(4)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.58 z 203 głosów

96%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty