Życie w mieście a ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej

Życie w mieście a ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej
Ostatnio opublikowane badania epidemiologiczne wskazują, że czynniki środowiskowe wśród których najważniejszą rolę odgrywa życie w mieście mogą odpowiadać w dużym stopniu za występowanie astmy.

Dr Aligne ze Strong Children's Research Center w Nowym Jorku) zbadał grupę dzieci od wieku niemowlęcego do 17 lat. Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników okazało się, że częstość występowania choroby jest największa w grupie dzieci mieszkających w miastach.

Naukowcy twierdzą, że życie w miastach wiąże się z wczesnym narażeniem na różne czynniki środowiska, prowadzące do nadreaktywności oskrzeli co w konsekwencji prowadzi do stanu zapalnego oskrzeli i rozwoju astmy oskrzelowej. Istnieją ogromne różnice w częstości występowania astmy na świecie, co wiąże się z częstością występowania czynników środowiskowych, a szczególnie z postępującą urbanizacją.

Podobne teksty