Związek między paleniem papierosów a rakiem sutka

Związek między paleniem papierosów a rakiem sutka
W przeprowadzonych dotychczas badaniach naukowych nie wykazano związku między paleniem papierosów a ryzykiem wystąpienia raka piersi. Naukowcy z Mayo Clinic i Mayo Clinic Cancer Center pod kierownictwem Fergusa J. Coucha analizowali związek między paleniem a zagrożeniem rakiem piersi u kobiet z rodzin o dużym ryzyku wystąpienia tego nowotworu. Wyniki opublikowano na łamach najnowszego wydania czasopisma Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention.

Na podstawie rejestru danych o nowotworach wyodrębniono ponad 400 rodzin o dużym ryzyku wystąpienia raka piersi. Analizowano okres obejmujący kilkadziesiąt lat. W latach 1991-96 zbierano informacje na temat wystąpienia nowotworu sutka u sióstr, córek, bratanic, siostrzenic i wnuczek chorych na raka. Zgromadzono również dane o nałogu paleniu papierosów w badanej grupie.

Wyodrębniono ponad 130 rodzin, w których zaobserwowano 3 lub więcej przypadków wystąpienia raka piersi lub jajnika w ciągu całego okresu obserwacji. Analiza wykazała, że w tej grupie palące siostry lub córki miały większe ryzyko zachorowania na raka piersi w porównaniu z niepalącymi. Zależności między paleniem papierosów a zagrożeniem rakiem piersi nie wykazano wśród kobiet z dalszej rodziny.

Po zawężeniu analizy do rodzin zagrożonych w największym stopniu (tj. z 5 przypadkami raka piersi lub jajnika w rodzinie w ciągu kilkudziesięcioletniego okresu obserwacji) palenie papierosów stało się jeszcze silniejszym czynnikiem ryzyka i fakt ten dotyczył zarówno bliższej, jak i dalszej rodziny.

Wyniki badania wskazują, że palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka wystąpienia raka piersi w rodzinach z mnogimi przypadkami tego nowotworu lub raka jajnika.

Podobne teksty