„Żółty Tydzień” – III dawka szczepień

„Żółty Tydzień” – III dawka szczepień
W dniach 8-13 października br. (poniedziałek-sobota) przypada termin podania ostatnich dawek szczepionek przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby typu A (WZW typu A - "żółtaczce pokarmowej") i typu B (WZW typu B - "żółtaczce wszczepiennej") w ramach tegorocznej akcji promocyjnych szczepień "Żółty Tydzień". Należy pamiętać, że jedynie przyjęcie pełnego cyklu szczepień zapewnia długotrwałą ochronę przed zachorowaniem na WZW. Wszystkie szczepionki oferowane podczas akcji spełniają najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i skuteczności.

Celem "Żółtego Tygodnia", który w tym roku obejmuje 52 miasta Polski, jest przybliżenie Polakom zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z zachorowania na wirusowe zapalenia wątroby typu A i typu B oraz przedstawienie korzyści związanych ze szczepieniami przeciwko tym chorobom. Od 8 do 13 października osoby, które skorzystały z promocyjnych szczepień przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby w ramach "Żółtego Tygodnia" powinny zgłosić się do wytypowanych gabinetów (lista adresów dostępna na stronie internetowej: www.zoltytydzien.pl), aby przyjąć ostatnią dawkę. Pełny cykl szczepień składa się, w zależności od typu choroby i przyjętej szczepionki, z dwóch (w przypadku WZW typu A) lub trzech dawek preparatu (w przypadku WZW B oraz WZW A i B). Tylko jego zastosowanie gwarantuje długotrwałą ochronę przed zachorowaniem. W ramach "Żółtego Tygodnia" pacjenci są szczepieni po specjalnej, promocyjnej cenie. Łączny koszt badania lekarskiego, zastrzyku i szczepionki jest niższy niż cena samej szczepionki w aptece. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, że osoby zainteresowane szczepieniem mogą załatwić wszystko w jednym gabinecie, bez konieczności wizyty w aptece.

WZW typu B, przeciwko któremu można się uodpornić w ramach "Żółtego Tygodnia", jest jedną z najbardziej powszechnych i najgroźniejszych chorób zakaźnych. Co roku z powodu powikłań WZW typu B (marskości i raka wątroby), umiera na świecie ponad milion osób. Do zakażenia wirusem WZW typu B dochodzi najczęściej poprzez zabiegi medyczne i niemedyczne, a także drogą kontaktów seksualnych. Pomimo znacznego spadku liczby zachorowań na WZW typu B w Polsce, zapadalność na tę chorobę w naszym kraju jest nadal wyższa od notowanej w Europie Zachodniej. Aby zbliżyć się do poziomu zachodnioeuropejskiego konieczne jest dalsze upowszechnianie szczepień przeciwko chorobie, szczególnie wśród osób z grup ryzyka, które nie są poddawane rutynowej immunizacji. Szczepienie przeciwko WZW typu B zalecane jest przede wszystkim dzieciom nie podlegającym szczepieniom obowiązkowym, młodzieży, kobietom w wieku rozrodczym i osobom przewlekle chorym, które mają częsty kontakt ze służbą zdrowia.

Wirus WZW typu A przenosi się drogą pokarmową. Chorobą można się zarazić poprzez spożycie zanieczyszczonej wirusem wody pitnej, mytych w niej owoców czy innych surowych pokarmów. "Żółtaczka pokarmowa" wymaga hospitalizacji. Nierzadko ma ona ciężki przebieg, a u osób starszych może zakończyć się zgonem. Stały wzrost liczby osób nie uodpornionych naturalnie na wirus WZW typu A wiąże się z niebezpieczeństwem występowania choroby u osób dorosłych, u których infekcja może mieć znacznie cięższy przebieg, a także z ryzykiem wybuchu epidemii "żółtaczki pokarmowej". Szczepienie przeciwko WZW typu A rekomendowane jest w Polsce zwłaszcza osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokim ryzyku zachorowania na "żółtaczkę pokarmową", dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, osobom pracującym przy produkcji i dystrybucji żywności, osobom z przewlekłymi schorzeniami wątroby, pracownikom służby zdrowia, służb miejskich oraz mieszkańcom terenów przed spodziewanym wybuchem epidemii WZW typu A oraz terenów, gdzie epidemia znajduje się w początkowej fazie rozwoju.

Znaczna część osób zagrożonych WZW typu A należy także do grup zwiększonego ryzyka zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Dotyczy to szczególnie podróżujących w rejony o zwiększonym ryzyku zachorowania na WZW, dzieci i młodzieży oraz pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby. Przede wszystkim z myślą o tych grupach podczas "Żółtego Tygodnia" oferowana jest szczepionka skojarzona, uodporniająca na oba typy wirusa.

"Żółty Tydzień" to jedna z niewielu okazji, żeby skorzystać z promocyjnych szczepień przeciwko WZW szczepionkami, które spełniają najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i skuteczności. Osobom, które zdecydowały zaszczepić się przeciwko WZW typu B podawana jest szczepionka, która została zaakceptowana przez FDA (Amerykańska Komisja ds. Żywności i Leków), EMEA (Europejska Agencja ds. Oceny Środków Farmaceutycznych) oraz WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i w związku z tym jest zarejestrowana i stosowana w 175 krajach. Dotychczas podano na świecie 650 milionów dawek tego preparatu. Jego wysoką skuteczność udowodniono w ponad 250 badaniach klinicznych prowadzonych na całym świecie z udziałem ponad 50 000 pacjentów. Posiada on także potwierdzoną klinicznie skuteczność u osób z grup ryzyka (m. in. pacjentów dializowanych, z cukrzycą, z chorobami nowotworowymi, nosicieli wirusa WZW typu C, pacjentów z zakażeniem HIV, pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby) oraz możliwość równoczesnego podawania z innymi szczepionkami. Czystość szczepionki przekracza znacząco normy wyznaczone przez WHO. Preparat obecny jest na polskim rynku od 13 lat. Szczepionka ta jest najczęściej stosowanym i najbardziej znanym preparatem przeciwko WZW typu B, rekomendowanym w Programie Szczepień Ochronnych. Od czasu rejestracji podano w Polsce ponad 33 mln dawek. W czasie stosowania w naszym kraju szczepionki zanotowano znikomy odsetek działań niepożądanych, a zapadalność na WZW typu B spadła o ponad 80%.

Wszystkim, którzy w ramach "Żółtego Tygodnia" postanowili uodpornić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, oferowana jest szczepionka, którą dotychczas zastosowano w 50 milionach dawek na świecie. W Polsce została między innymi użyta w masowych szczepieniach podczas wielkiej powodzi w 1997 roku, co przyczyniło się do zażegnania ryzyka wystąpienia epidemii choroby.

Oferowana podczas akcji szczepionka skojarzona to jedyny świecie preparat, dzięki któremu można uodpornić się na wszystkie typy wirusowego zapalenia wątroby, przeciwko którym dostępne są szczepionki. Jego przyjęcie jest znacznie wygodniejsze niż szczepionek jednoskładnikowych, ponieważ liczba wymaganych iniekcji została zredukowana z pięciu do trzech. Zastosowanie szczepionki zwiększa również prawdopodobieństwo, że pacjent przyjmie pełny cykl szczepień. Także koszt preparatu skojarzonego jest niższy niż cena szczepionek uodporniających na poszczególne typy WZW. Ze względu na unikatowe właściwości szczepionki, liczba zaszczepionych nią Polaków stale rośnie.

Dodatkowe informacje o obu chorobach, zaleceniach dotyczących ich profilaktyki oraz przebiegu "Żółtego Tygodnia" można uzyskać za pośrednictwem Internetu: www.zoltytydzien.pl oraz www.szczepienia.pl. "Żółty Tydzień" sponsorowany jest z grantu oświatowego firmy GlaxoSmithKline.

Ocena artykułu

3.86
z 65 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(13)
4
 
(39)
3
 
(7)
2
 
(3)
1
 
(3)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.86 z 65 głosów

80%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty