Zatrucie gazami spalinowymi

Zatrucie gazami spalinowymi
Spis treści
 1. Objawy zatrucia gazami spalinowymi
 2. Rozpoznanie zatrucia gazami spalinowymi
 3. Postępowanie przy zatruciu gazami spalinowymi

Do zatrucia dochodzi w wyniku wdychania par gazów z palących się, tlących lub rozkładanych termicznie substancji organicznych. Zazwyczaj jest to mieszanina gazów włączając tlenek węgla i cyjanki. Działanie gazów spalinowych zależy od głębokości penetracji w drogach oddechowych oraz wielkości cząsteczek gazów. Ze względu na właściwości fizyczne rozróżniamy:

 • Gazy łatwo rozpuszczalne w wodzie: osadzając się na wilgotnych błonach śluzowych górnego odcinka dróg oddechowych, wywierają miejscowe działanie drażniące (np. NH3, HC1, CL2, F2)
 • Gazy średnio rozpuszczalne w wodzie: wnikając do oskrzeli, wywierają przede wszystkim działanie drażniące powodując zwężenie oskrzeli (np. SO2, B2, Cl2)
 • Gazy trudno rozpuszczalne w wodzie i/lub łatwo rozpuszczalne w lipidach: powodują denaturację białek w pęcherzykach płucnych, wysiękowe zapalenie oskrzelików i zapalenie pęcherzyków płucnych, wywołują toksyczny obrzęk płuc, hipoksję i hiperkapnię (np. chlorowodory, ozon, tlenki azotu)

Objawy zatrucia gazami spalinowymi

Objawy zatrucia gazami spalinowymi są uzależnione od rodzaju gazu.

 • Gazy łatwo rozpuszczalne w wodzie powodują podrażnienie oczu, gardła i tchawicy, niekiedy oparzenie chemiczne, obrzęk głośni, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty
 • Gazy umiarkowanie rozpuszczalne w wodzie powodują podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, skurcz oskrzeli z dusznością, zaburzenia świadomości
 • Gazy trudno rozpuszczalne w wodzie i/lub łatwo rozpuszczalne w lipidach powodują niewydolność oddechowa, sinicę, zaburzenia rytmu serca, utratę przytomności i drgawki

Rozpoznanie zatrucia gazami spalinowymi

Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu, w którym można stwierdzić ekspozycję na gazy spalinowe oraz na podstawie obrazu klinicznego zatrucia.

Postępowanie przy zatruciu gazami spalinowymi

 • usunięcie poszkodowanego z zadymionego pomieszczenia
 • przepłukanie podrażnionych przez gazy błony śluzowe (jamy ustnej, oczu) wodą
 • przewieźć chorego do szpitala

Ocena artykułu

4.35
z 34 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(23)
4
 
(5)
3
 
(2)
2
 
(3)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.35 z 34 głosów

82%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty