Wiedza kobiet o szkodliwości palenia papierosów

Wiedza kobiet o szkodliwości palenia papierosów
Szkodliwość palenia papierosów jest powszechnie znana. Wiadomo, że jest to czynnik ryzyka wielu różnych chorób. Dr Hugh S. Taylor z Yale University School of Medicine zbadał stan wiedzy kobiet na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z paleniem, w tym szczególnie ryzyka dla płci pięknej. Wyniki zostały opublikowane na łamach najnowszego wydania czasopisma American Journal of Obstetrics and Gynecology.

W badaniu uczestniczyło prawie 400 kobiet pracujących w szpitalach. Pytano je o choroby, których występowanie wiąże się z paleniem papierosów. Okazało się, że większość uczestniczek wie, iż palenie papierosów jest związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby układu oddechowego (w tym raka płuc), choroby serca oraz powikłań ciąży.

Wykazano jednak, że niewiele uczestniczek wie o zwiększonym ryzyku występowania chorób swoistych dla kobiet. Mała liczba badanych wiedziała o związku między paleniem papierosów a ryzykiem niepłodności, osteoporozy, wczesnego pojawienia się menopauzy, raka szyjki macicy i poronień.

Analiza zgromadzonych danych dowiodła, iż poziom wykształcenia, wiek czy palenie papierosów nie wpływało na stan wiedzy na powyższe tematy. Zaskakujące jest, iż osoby zawodowo związane z medycyną nie wiedziały więcej niż laicy.

Wyniki badania wykazały konieczność szerzenia wiedzy na temat ryzyka związanych z paleniem papierosów chorób występujących u kobiet, co być może doprowadzi do zmniejszenia liczby zachorowań.

Ocena artykułu

4.42
z 79 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(55)
4
 
(12)
3
 
(4)
2
 
(6)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.42 z 79 głosów

85%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty