Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
Szczepienie przeciw Osoby podlegające szczepieniu Uwagi

WZW typu B- domięśniowo

- osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie
- uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych, studenci akademii medycznych i innych uczelni wyższych kształcących na kierunkach medycznych, w ciągu pierwszego roku szkolnego akademickiego,
- osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych)
- chorzy z przewlekłym uszkodzeniem nerek, zwłaszcza osoby dializowane oraz z przewlekłym uszkodzeniem wątroby o etiologii wirusowej, autoimmunologicznej, metabolicznej lub alkoholowej, przede wszystkim z przewlekłym zakażeniem HCV,
- zakażeni HIV a także dzieci z wrodzonym lub nabytym defektem odporności.
- osoby przygotowywane do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowym

Szczepienia podstawowe w/g schematu: 0; 1; 6 miesięcy.Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw WZW typu B.
Rutynowych szczepień przypominających nie przewiduje się.
Schemat szczepienia według wskazań lekarza oraz producenta.
Przewiduje się dawki przypominające szczepionki dla osób z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza osób dializowanych oraz z niedoborami odporności. U tych osób należy stosować dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).

 

ZAKAŻENIOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórni

- dzieciom do ukończenia 2 roku życia nie zaszczepionym w schemacie podstawowym od 2 miesiąca życia - dawkowanie wg wskazań producenta szczepionki.

 Cykl szczepień dla dzieci w 1 lub 2 roku życia nie zaszczepionych w schemacie podstawowym od 2 miesiąca życia. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPVHIB-HBV – preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia.

BŁONICY - podskórnie szczepionką monowalentną (d, D) lub skojarzoną ze szczepionką przeciw TĘŻCOWI (Td, DT)

- ze wskazań indywidualnych - osoby ze styczności z chorymi na błonicę - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Szczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów

TĘŻCOWI - podskórni

- ze wskazań indywidualnych, osoby narażone na zakażenie tężcem,
- w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Szczepienie w zależności od sytuacji epidemiologicznej o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony.

WŚCIEKLIŹNIE - domięśniowo lub podskórnie

ze wskazań indywidualnych osoby podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny

DUROWI BRZUSZNEMU - podskórnie szczepionką monowalentną Ty lub skojarzoną ze szczepionką przeciw tężcowi TyT

- ze wskazań indywidualnych - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Szczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów

Źródło: Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r.

Ocena artykułu

4.45
z 55 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(39)
4
 
(8)
3
 
(3)
2
 
(4)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.45 z 55 głosów

85%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty