Stereotypy na temat chorób układu krążenia

Stereotypy na temat chorób układu krążenia

Osoby z chorobami układu krążenia mogą prowadzić w pełni aktywne życie zawodowe.
Z raportu społecznego przygotowanego przez organizatorów ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo”1 wynika jednak, że co trzeci Polak
nie wyobraża sobie współpracy zawodowej z osobą, która cierpi na dolegliwości sercowo-naczyniowe. Wśród opinii publicznej krąży wiele stereotypów, dotyczących jakości pracy wykonywanej przez osoby z chorobami układu krążenia. Wybraliśmy najczęściej pojawiające się mity, które obalają eksperci programu „Serce na nowo”.

64% respondentów twierdzi, że osoba po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym powinna liczyć na zrozumienie za strony pracodawcy, że przez pewien czas może mieć ograniczenia w wykonywaniu niektórych czynności.

O zdolności pracownika do wykonywanych czynności zawodowych pracodawca dowiaduje się w wyniku okresowego badania lekarskiego lub bezpośrednio od zainteresowanego – mówi Witold Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich. – Jeśli nie istnieją przeciwwskazania do pracy zawodowej na uprzednio zajmowanym stanowisku, rozsądny i ceniący kompetencje pracownika pracodawca, nie będzie ograniczać ilości wykonywanych przez niego zadań.

52% społeczeństwa jest przekonana, że osoby po przebytym zawale serca powinny jak najwięcej „oszczędzać się” i zrezygnować z uprawiania sportu.

Umiarkowany wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na zwiększenie sprawności organizmu. Wzrost wydolności serca zapewniają takie aktywności, jak jazda na rowerze, pływanie, spokojny jogging. Po zaleconej przez lekarza rehabilitacji, pacjent z chorobą układu krążenia może wrócić do pracy zawodowej i rekreacyjnego uprawiania sportu – mówi prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong.

59% ankietowanych twierdzi, że pracodawcy wolą zatrudniać osoby zdrowe, a nie z chorobami układu krążenia, które mogą przysparzać im problemów.

Choroby układu krążenia często dotyczą osób młodych, aktywnych zawodowo
– mówi ekspert KPP, Witold Polkowski. – Takie osoby są atrakcyjne na rynku pracy. Pracodawcy cenią fachowców i po hospitalizacji chętnie przyjmują ich do pracy.

40% respondentów żywi przekonanie, że osoby z rozpoznaną chorobą układu krążenia, po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym, powinny wrócić do pracy zawodowej nie wcześniej niż rok po zawale.

Choroba nie musi mieć wpływu na wydajność pracownika. Obawy pracodawców przed zatrudnieniem osoby na przykład po zawale, wynikają z niewiedzy w tym zakresie – mówi
Witold Polkowski. – Pracownik, który przeszedł zawał, jeśli uzyska akceptację lekarza, w bardzo krótkim czasie może być zdolny do podjęcia obowiązków pracowniczych.

Ponad 75% Polaków uważa, że osoby z chorobami układu krążenia lub po zawale powinny stosować specjalną dietę.

Powszechnie panująca opinia o konieczności ograniczenia spożywanych tłuszczów, produktów zbożowych, słodyczy itp. wymaga uściślenia. Dieta po incydencie sercowo-naczyniowym powinna zostać ukierunkowana na przeciwdziałanie chorobom, które doprowadziły do zawału – mówi prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong. – Pod uwagę należy wziąć zwłaszcza miażdżycę, nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę.

Eksperci programu „Serce na nowo”:

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
– Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Towarzystwa Internistów Polskich, High Blood Pressure Council
– American Heart Association).

Witold Polkowski – ekspert merytoryczny programu „Serce na nowo” z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich, specjalista z zakresu  zbiorowego prawa pracy, doradca  prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich, członek zespołu Prawa Pracy  Komisji Trójstronnej, członek Komitetu Monitorującego Inicjatywy Wspólnotowej  EQUAL, mediator z listy Ministra Pracy.

Źródło:

Informacja prasowa

  1. Badanie opinii publicznej „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków” zostało przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo”.

Ocena artykułu

4.63
z 43 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(29)
4
 
(13)
3
 
(0)
2
 
(1)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.63 z 43 głosów

98%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty