Spotkanie dla młodzieży w ramach programu Mam Haka Na Raka

Spotkanie dla młodzieży w ramach programu Mam Haka Na Raka

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie dla młodzieży w ramach programu MAM HAKA NA RAKA. 62 zespoły z woj. mazowieckiego rozpoczęły cykl warsztatów edukacyjnych, które przy wsparciu lekarzy onkologów i przedstawicieli organizacji pacjentów onkologicznych prowadzić będą w całej Polsce studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland. Do połowy grudnia podobne spotkania, w których ogółem udział weźmie ponad 2 800 licealistów i ich opiekunów, odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich.


Z dekady na dekadę rośnie zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów złośliwych. W Polsce dzieje się tak z powodu bagatelizowania zagrożenia chorobami onkologicznymi i niskiej frekwencji podczas badań profilaktycznych. Badania przeprowadzone przez CBOS w czerwcu 2007 r. wykazały, że młodzież może i chce mieć wpływ na swoich bliskich, by skłonić ich do regularnych badań profilaktycznych. Ten fakt stał się inspiracją do powołania programu MAM HAKA NA RAKA, którego kluczowym założeniem jest przygotowanie młodych ludzi do podejmowania aktywności prozdrowotnych wśród najbliższych.

Spotkanie inauguracyjne rozpoczyna gra integracyjna "Zniszcz życzenie - jak nowotwory mogą zmienić nasze życie". Po integracyjnym wstępie, uczestnicy obejrzą dwa krótkie filmy dokumentalne zrealizowane przez IFMSA Poland. "Nasza walka z rakiem" to historia zmagań z białaczką 6-letniego chłopca i jego rodziców, natomiast "Świadomość społeczna na temat chorób nowotworowych" prezentuje rezultaty sondy ulicznej. Filmy posłużą zainicjowaniu debaty o walce z rakiem, w której przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów opowiedzą młodzieży o własnych doświadczeniach z chorobą.

W ramach części merytorycznej licealiści zapoznają się z minimum onkologicznym - danymi nt. epidemiologii, profilaktyki oraz leczenia najgroźniejszych nowotworów.

Następnie młodzież w mniejszych grupach weźmie udział w warsztatach na zasadach edukacji rówieśniczej, na których dowie się, jak prowadzić działania dotyczące profilaktyki we własnym otoczeniu. W przerwie między warsztatami młodzież będzie pracowała nad pomysłem na logo programu MAM HAKA NA RAKA.

Celem MAM HAKA NA RAKA jest promowanie zasad profilaktyki nowotworowej, a poprzez zaktywizowanie młodzieży - dotarcie do dorosłej części polskiego społeczeństwa. Wśród licealistów zostanie ogłoszony Konkurs "Znajdź haka na raka", w którym młodzież będzie miała za zadanie zaprojektować kampanię społeczną dotyczącą prewencji chorób nowotworowych. Pierwszym zadaniem, jakie zostało postawione przed młodymi jest przekazanie wiedzy uzyskanej podczas warsztatów pozostałym uczniom swojego liceum i rodzinie. Osią programu jest interaktywna strona www.mamhakanaraka.pl, na której uczniowie będą prezentować aktywności podejmowane podczas realizacji programu. O zaangażowaniu i motywacjach młodych ludzi najlepiej mówią oni sami na forum: "Piszę w imieniu mojego team'u ze szkoły nr XLVll z Warszawy. Jesteśmy jednym z kilku takich zespołów w naszej szkole. Myślę, że konkurs jest świetnym pomysłem i możliwością samorealizacji dla wielu z nas, licealistów, ponieważ nie tylko ważny jest temat, ale również cała akcja jest rozwijająca i kreatywna. Cieszę się, że moja szkoła dołączyła do programu".

Program MAM HAKA NA RAKA znakomicie wpisuje się w ideę i założenie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i może doskonale dopełnić jego cele edukacyjne, oddziałując pozytywnie na zachowania prozdrowotne młodzieży. Nasze cele chcemy zrealizować wykorzystując entuzjazm i pomysłowość młodych ludzi - za ich pośrednictwem chcemy docierać do ludzi, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe - rodziców i starszych krewnych licealistów" - mówi dr Janusz Meder Prezes Polskiej Unii Onkologii, która jest Partnerem Merytorycznym programu.

Honorowy Patronat nad programem MAM HAKA NA RAKA objął Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Minister Edukacji Ryszard Legutko, Rzecznik Praw Dziecka - Ewa Sowińska oraz Jarosław Pinkas - Przewodniczący Rady Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program realizowany jest we współpracy partnerów: Polskiej Unii Onkologii, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

Do programu włączyły się również licznie stowarzyszenia pacjentów onkologicznych: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum, Poznańskie Towarzystwo Amazonki, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka, Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei, Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. MAM HAKA NA RAKA realizowany jest ze środków firmy GlaxoSmithKline - partnera polskiej onkologii.

Ocena artykułu

4.37
z 30 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(20)
4
 
(5)
3
 
(2)
2
 
(2)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.37 z 30 głosów

83%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty