Serce na nowo - informacja z danymi OBOP, ZUS i GUS

Serce na nowo - informacja z danymi OBOP, ZUS i GUS
Połowa Polaków uważa, że osoby z chorobami układu krążenia nie mogą pracować równie wydajnie jak osoby zdrowe - wynika z raportu społecznego przygotowanego na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora programu "Serce na nowo"1.

Wyniki badania opinii publicznej udowodniły potrzebę zorganizowania programu społecznego, którego celem będzie edukacja Polaków na temat możliwości zawodowych osób z chorobami układu krążenia.

Ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny "Serce na nowo" powstał aby obalić panujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia normalnego, w pełni aktywnego życia zawodowego. Poprzez zaangażowanie ogólnopolskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców, chcemy zwrócić uwagę na problemy pracowników leczących się z powodu chorób układu krążenia.

Choroby układu krążenia nie muszą mieć wpływu na jakość życia i wydajność - w codziennym funkcjonowaniu, w pracy zawodowej - mówi ekspert programu "Serce na nowo", prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych. Wciąż powszechne są błędne poglądy, że osoby chorujące na serce powinny "oszczędzać się": unikać ruchu, do zera ograniczyć wysiłek fizyczny. Tymczasem nawet pacjenci po hospitalizacji są w stanie, a nawet powinni wrócić do pełnej aktywności. Jest to w wielu przypadkach warunek konieczny skutecznego leczenia.

Choroby układu krążenia, powodowane niezdrowym, stresującym stylem życia należą do chorób cywilizacyjnych. Coraz częściej zapadają na nie osoby młode, aktywne zawodowo, niezwykle cenne na rynku pracy. Środowiska pracodawców widzą potrzebę prowadzenia edukacji w zakresie możliwości zawodowych osób z chorobami układu krążenia, dlatego chętnie zaangażowały się w działania na rzecz pracowników. Partnerem programu "Serce na nowo" została Konfederacja Pracodawców Polskich.

Pracodawcy nie powinni mieć obaw przed współpracą z osobami z chorobami układu krążenia. Powrót do pracy zawodowej wyszkolonego fachowca, choćby po dłuższym zwolnieniu zdrowotnym, jest korzystny i dla pracownika i dla pracodawcy. W sytuacji niedoboru specjalistów na rynku pracy, lepiej jest przywrócić na dotychczasowe stanowisko doświadczoną osobę z chorobami układu krążenia, niż ją stracić - zaznacza ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Witold Polkowski.

Dodatkowe dane statystyczne:

 1. 35% Polaków uważa, że osoby, u których rozpoznano choroby układu krążenia nie mogą pracować w pełnym wymiarze czasu2.
 2. 33% respondentów przyznaje, że - będąc pracodawcą - nie zatrudniliby równie chętnie osób , u których rozpoznano choroby układu krążenia, co osób zdrowych. Co dziesiąty ankietowany (9%) brałby pod uwagę, że osoba chora, także z przyczyn sercowo-naczyniowych, jest mniej aktywna zawodowo, a przez to jej praca jest mniej wydajna3. Jest to błędne przekonanie - eksperci programu 'Serce na nowo' podkreślają, ze choroby układu krążenia wcale nie muszą ograniczać aktywności życiowej i zawodowej.
 3. 1 mln osób rocznie hospitalizowanych jest z powodu chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca), stanowi to 44% wszystkich hospitalizacji4.
 4. Choroby układu krążenia stanowią jedną z najważniejszych przyczyn absencji chorobowej, hospitalizacji oraz inwalidztwa. Wpływają w znaczący sposób na jakość życia Polaków. Konsekwencją tego są także wydatki ze środków publicznych i środków własnych obywateli na leczenie tych chorób. W 2006 r. z powodu chorób układu krążenia wystawiono 672,5 tys. zwolnień lekarskich5.
 5. Według Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 choroby układu krążenia pozostają nadal najważniejszą przyczyną umieralności przedwczesnej wśród kobiet i mężczyzn w Polsce (41,1% wszystkich zgonów mężczyzn i 52,6% zgonów kobiet w 2004 roku)6.
 6. W roku 2004 zmarło w Polsce 73,2 tys. mężczyzn oraz 28,9 tys. kobiet w wieku największej aktywności społeczno-zawodowej, tzn. 25-64 lat. Liczba ta stanowiła 37% liczby ogółu zmarłych mężczyzn i 17% ogółu zmarłych kobiet.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia z 2002 roku, wskaźnik umieralności w Polsce jest wyższy od przeciętnego w krajach UE w niemal wszystkich grupach wiekowych. Dotyczy przede wszystkim mężczyzn w wieku 30-59 l

W ramach kampanii "Serce na nowo" ogłoszony zostanie konkurs na firmę najbardziej przyjazną pracownikom z chorobami układu krążenia, który zaangażuje środowiska pracodawców.

W całej Polsce prowadzone będą kardiologiczne spotkania informacyjne, w czasie których pacjenci dowiedzą się, w jaki sposób należy troszczyć się o układ krążenia. Chorzy otrzymają wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia i poradnik, opracowany przez ekspertów kampanii.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Źródło: 

 1. Badanie opinii publicznej "Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków" zostało przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego "Serce na nowo".
 2. Badanie opinii publicznej "Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków".
 3. Badanie opinii publicznej "Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków".
 4. Wyniki "Wieloośrodkowych ogólnopolskich badań stanu zdrowia ludności" WOBASZ, przeprowadzonych w ramach "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego" MinisterstwaZdrowia RP "POLKARD 2003-2005".
 5. Dane statystyczne ZUS, 2006 r.
 6. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r.

Ocena artykułu

3.88
z 67 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(14)
4
 
(40)
3
 
(7)
2
 
(3)
1
 
(3)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.88 z 67 głosów

81%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty