Rak przedinwazyjny

Rak przedinwazyjny
Rak przedinwazyjny (carcinoma praeinvasivum) nazywany jest również rakiem śródnabłonkowym (ca intraepitheliale), rakiem w miejscu (ca in situ), rakiem 0°. Jest to rozrost komórek o cechach nowotworu złośliwego ograniczony jedynie do obszaru nabłonka. Raka przedinwazyjnego nie można odróżnić gołym okiem od raka inwazyjnego jedynie za pomocą badania histologicznego (pod mikroskopem). W obrazie histologicznym cechy morfologiczne raka przedinwazyjne są podobne do cech raka inwazyjnego z tą różnicą, że nie stwierdza się naciekającego rozrostu komórek nowotworowych do zrębu tkanki. Rak przedinwazyjny nie daje przerzutów a usunięcie nowotworowo zmienionego nabłonka z niewielkim marginesem zdrowych tkanek powoduje wyleczenie.

Podobne teksty