Rady zza lady - Leki OTC 2002

Rady zza lady - Leki OTC 2002

W Europie Środkowej farmaceuci cieszą się większym zaufaniem pacjentów niż lekarze, jeśli chodzi o udzielanie porad w sprawie leków dostępnych bez recepty (OTC) – podają specjaliści z Taylor Nelson Sofres OBOP (TNS OBOP) w opublikowanym dziś raporcie z badania dotyczącego źródeł informacji na temat leków OTC p.t.: „Leki OTC 2002”.Równocześnie dla mieszkańców Europy Środkowej lekarze stanowią najbardziej rzetelne źródło informacji o lekach OTC, jednak Europejczycy są bardziej skłonni do tego, aby zwrócić się po rzeczywistą poradę do farmaceuty. Jako najmniej wiarygodne i rzetelne źródła informacji respondenci w całym regionie oceniają reklamy w mediach oraz ulotki w aptekach.

Badaniem, zrealizowanym w ramach projektu OTC Track*, objęto ponad 3000 osób w Polsce i w Czechach oraz na Węgrzech, a w ramach badania Omnimas* ponad 1000 osób na Słowacji.

Wyniki pokazują, że co drugi mieszkaniec tych krajów poszukiwał kiedykolwiek informacji na temat leków OTC u farmaceuty, podczas gdy tylko 38% u lekarza. W regionie pod względem całkowitej chęci zasięgania porady wyróżniają się mieszkańcy Słowacji – 45 procent z nich pytało o leki OTC w gabinecie lekarskim a 58 procent w aptece. Najbardziej samowystarczalni w tym zakresie są Węgrzy – tylko 33% odwiedziło farmaceutę a 38% lekarza w celu uzyskania opinii na temat tych środków.

Czy kiedykolwiek zasięgnął(a) Pan(i) opinii na temat leków OTC u: Czechy Węgry

 

Polska

Słowacja

Region

Lekarza

32%

33%

40%

45%

38%

Farmaceuty

49%

38%

55%

58%

50%

Preparaty witaminowe i witaminy, minerały, leki przeciwbólowe oraz lekarstwa zwalczające objawy przeziębienia i łagodzące kaszel są tymi kategoriami leków dostępnych bez recepty, na temat których respondenci najczęściej poszukiwali porady.

Ogólny wniosek wypływający z zebranych informacji na temat źródeł informacji dotyczących leków OTC jest następujący: mieszkańcy Europy Środkowej cenią sobie własne doświadczenie tak samo jak informacje dostarczane przez ekspertów (lekarzy i farmaceutów) – każde ze źródeł jest równie ważne i zyskało 18% wskazań. Czesi cenią sobie osobiste doświadczenia w najwyższym stopniu (23%) podczas gdy Polacy w najniższym (13%).

Innym ważnym źródłem informacji w regionie są przyjaciele oraz reklamy w mediach (każde z nich uzyskało po 17% wskazań). Także w tym przypadku Czesi i Polacy mają zdecydowanie odmienne zdanie: czerpanie informacji z reklam wśród Czechów jest najrzadszym przypadkiem (10%), zaś w przypadku Polaków jest to 23%.

Najmniej popularnym źródłem informacji w całym regionie (osiem procent) jest tzw. literatura promocyjna, taka jak ulotki czy broszury dystrybuowane w aptekach.

Popularność źródeł informacji na temat leków OTC

Czechy

Węgry

Polska

Słowacja

Region

Własne doświadczenie

23%

17%

13%

17%

18%

Przyjaciele / znajomi

20%

17%

15%

17%

17%

Lekarz

17%

19%

17%

19%

18%

Farmaceuta

19%

15%

18%

19%

18%

Reklamy (telewizyjne / w czasopismach, itp.)

10%

21%

23%

15%

17%

Ulotki w aptece

7%

6%

9%

11%

8%

Respondenci w krajach Europy Środkowej pytani o wskazanie najbardziej wiarygodnego źródła informacji na temat leków OTC odpowiadali, że polegają głównie na opiniach lekarzy, oceniając je na 4,52 (na skali od 1 do 5, gdzie ‘5’ oznaczało maksymalną wiarygodność); kolejną pozycję zajmuje własne doświadczenie, które uzyskało ocenę 4,45. Także w tym przypadku reklamy w mediach (3,12) oraz ulotki (3,53) uzyskały najniższą ocenę.

Jak wiarygodne są, wg Pana(i), źródła informacji:

Czechy

Węgry

Polska

Słowacja

,Region

Własne doświadczenie

4,63

4,55

4,56

4,22

4,45

Przyjaciele / znajomi

3,98

3,62

3,93

3,55

3,72

Lekarz

4,54

4,73

4,60

4,35

4,52

Farmaceuta

4,42

4,59

4,44

4,28

4,40

Reklamy (telewizyjne / w czasopismach, itp.)

3,20

3,32

3,19

2,91

3,12

Ulotki w aptece

3,67

3,62

3,73

3,40

3,53

„Jak można zauważyć, wśród Polaków najbardziej popularnym źródłem informacji o lekach dostępnych bez recepty jest reklama (telewizja, czasopisma i inne)” – powiedziała Beata Dąbrowska, Badacz w Dziale Badań Rynku Medycznego i Farmaceutycznego TNS OBOP. „Co ciekawe ich wiarygodność oceniamy jednak na najniższym poziomie. Wyniki te potwierdzają tendencję zauważoną przez nas w innych badaniach, z której wynika, że wzrasta zaufanie do leków OTC – respondenci ryzykują coraz częściej zastosowanie leków dostępnych bez recepty bez konsultacji z lekarzem nawet w przypadku bardziej niepokojących schorzeń. Dodatkowo zauważyliśmy, że im Polak jest starszy, tym częściej zasięga opinii lekarza, nie polegając na informacjach z reklam” – dodała Dąbrowska.

Ocena artykułu

4.61
z 33 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(22)
4
 
(10)
3
 
(0)
2
 
(1)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.61 z 33 głosów

97%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty