Przejmij kontrolę nad cukrzycą!

Przejmij kontrolę nad cukrzycą!

Tylko 3,6% chorych na cukrzycę ma bardzo dobrze wyrównany poziom cukru we krwi. Aż 75% chorych na cukrzycę obawia się utraty wzroku jako jednego z powikłań źle wyrównanej cukrzycy. Czy jest szansa zmniejszyć zarówno liczbę chorych jak i ich obawy?

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne ogłosiło pierwsze wyniki ogólnopolskiego badania wyrównania cukrzycy przeprowadzonego przy współpracy Pracowni Badań Społecznych z Sopotu i grupy sanofi?aventis. Na prezentacji w trakcie X Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prezes PTD, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki przedstawił alarmujące wyniki stanu leczenia cukrzycy w Polsce.
Jak wskazują wyniki badania PolDiab, tylko 3,6% chorych na cukrzycę, osiągnęło poziom leczenia zgodny z najnowszymi zaleceniami PTD, dotyczącymi zawartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c) we krwi na poziomie poniżej 6,1%. Poziomem uznawanym za satysfakcjonujący (poniżej 7% HbA1c) może pochwalić się zaś średnio zaledwie 23,3% leczących cukrzycę.

Średni poziom zawartości HbA1c we krwi u chorych wyniósł 8,07% w porównaniu do 7,92% u chorych leczonych przez lekarzy biorących udział w programie „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie”. Jeszcze bardziej alarmujące są wyniki dotyczące poziomu edukacji chorych z zakresu zarówno wiedzy o konieczności wyrównania cukrzycy, jak i obowiązujących w tym zakresie wytycznych. Chorzy na cukrzycę dość dobrze zdają sobie sprawę z możliwości wystąpienia powikłań związanych z cukrzycą, ale w znacznie mniejszym stopniu świadomi są, że dobre wyrównanie cukrzycy zapobiega tym powikłaniom. Jednocześnie ci sami pacjenci najbardziej obawiają się właśnie powikłań związanych z chorobą, a w szczególności utraty wzroku.

Badanie PolDiab określiło również wpływ dobrej edukacji pacjentów i zaangażowania lekarzy różnych specjalności na poziom wyrównania cukrzycy. Jak wynika z badania, lekarze różnych specjalności, biorący udział w programie edukacyjnym „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie”, są w stanie lepiej wyedukować swoich pacjentów i osiągnąć znacznie lepsze wyniki wyrównania, niż lekarze nie biorący udziału w programie. Wyniki Programu „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie” prowadzonego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz grupy sanofi-aventis, który trwał zaledwie rok, wskazują, że wzmożona edukacja lekarzy bezpośrednio pozytywnie wpływa na zdrowie pacjentów.

Badanie PolDiab przeprowadzono w pierwszym kwartale 2005 roku i jest ono pierwszym, zakrojonym na tak szeroką skalę przedsięwzięciem. Badanie to po raz pierwszy oceniało stopień wyrównania cukrzycy wśród całej populacji chorych na cukrzycę w Polsce. Przy określaniu stopnia wyrównania cukrzycy brało pod uwagę 1500 osobową grupę, reprezentatywną dla całej populacji chorych na cukrzycę.

Badanie PolDiab jest równocześnie podsumowaniem pierwszego etapu programu edukacyjnego „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie”, prowadzonego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz grupy sanofi-aventis.

Informacje dodatkowe

Program „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie” Głównym celem programu jest poprawa stopnia wyrównania cukrzycy w polskiej populacji chorych na cukrzycę typu 2 i typu 1 poprzez poprawę kontroli metabolicznej cukrzycy, a co za tym idzie redukcję powikłań cukrzycy. Program skierowany jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, internistów i lekarzy diabetologów. Jednym z kluczowych wskaźników długofalowego wyrównania cukrzycy, obok kontroli glikemii, lipidów i ciśnienia tętniczego, jest poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c. Każda redukcja poziomu HbA1c o 1% zdecydowanie zmniejsza ryzyko powikłań, a także zgonu.

Każdy chory z cukrzycą powinien mieć oznaczony poziom HbA1c co najmniej raz na pół roku.  Przystąpienie do programu jest dobrowolne. Aby przystąpić do programu należy wypełnić i wysłać indywidualną deklarację, a następnie podjąć działania opisane powyżej. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat przystąpienia do programu.

Hemoglobina glikowana (HbA1c) została wprowadzona pod koniec lat 70. w USA, a następnie w Europie Zachodniej. Obecnie hemoglobina glikowana uznawana jest powszechnie za kluczowy wskaźnik oceniający długoterminowe wyrównanie cukrzycy. Hemoglobina zawarta w krwinkach czerwonych łączy się z glukozą proporcjonalnie do poziomu glukozy we krwi. Określając zawartość HbA1c we krwi lekarz może, w sposób bezpieczny i pełniejszy niż tylko wyrywkowa wartość glukozy, określić poziom obecności cukru we krwi w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie.

Ocena artykułu

4.5
z 24 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(17)
4
 
(4)
3
 
(1)
2
 
(2)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.5 z 24 głosów

88%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty