Otyłość zwiększa ryzyko zgonu z powodu raka prostaty

Otyłość zwiększa ryzyko zgonu z powodu raka prostaty
Rak prostaty często atakuje mężczyzn. W wielu opracowaniach poruszano problem związku między chorobą nowotworową a masą ciała i wzrostem.

Naukowcy z American Cancer Society w Atlancie pod kierownictwem Carmen Rodriguez postanowili sprawdzić, czy istnieje związek między wzrostem, wskaźnikiem masy ciała a śmiertelnością w przebiegu raka gruczołu krokowego. Artykuł omawiający to zagadnienie znajduje się w kwietniowym wydaniu czasopisma Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention.

Zebrano dane o uczestnikach dwóch dużych badań nad profilaktyką choroby nowotworowej prowadzonych w latach 1959-72 i 1982-96. Następnie określono liczbę zgonów z powodu raka prostaty w obu grupach.

Wskaźnik masy ciała (BMI) - to stosunek wagi w kilogramach do kwadratu wysokości wyrażonej w metrach. Uczestników badania podzielono na otyłych - wskaźnik BMI większy niż 30 kg/m2 i nieotyłych - BMI mniejszy niż 25 kg/m2.

Analiza zgromadzonych informacji wykazała, że w badanych grupach śmiertelność z powodu raka prostaty była większa w grupie osób otyłych niż szczupłych.

Podobne teksty