Lekarze POZ nie podpiszą kontraktów z NFZ

Lekarze POZ nie podpiszą kontraktów z NFZ
Lekarze rodzinni zrzeszeni w Federacji Porozumienie Zielonogórskie odmówili podpisania kontraktów na 2008 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia. Decyzję tę podjęli podczas dwudniowych obrad Nadzwyczajnego Prezydium.
POZ nie składa wniosków o umowy na 2008 rok!

W dniu 15 grudnia br. w Koninie odbyło się Nadzwyczajne Prezydium Delegatów Federacji Zwiozku Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" na którym podjęto decyzję o nie składaniu wniosków o zawarcie umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej na 2008 rok do NFZ. Podjęcie takiej decyzji spowodowane jest z notorycznie zgłaszanymi problemami do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia i brakiem reakcji. Poruszane kwestie dotyczą:
Nagłej zmiany warunków świadczenia usług w POZ w roku 2008 wyrażonej w zarządzeniu nowego Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia [ 105/2007 DSOZ] z dnia 5 grudnia 2007 roku, Przymuszania - przez Narodowy Fundusz Zdrowia- świadczeniodawców do zakupu komercyjnego oprogramowania jedynie dla celów rozliczeniowych i sprawozdawczych, co wynika z próby wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia wadliwych i niebezpiecznych, otwartych formatów przekazywania i wymiany danych, Ciągłych problemów z aplikacją elektroniczną do składania ofert i wniosków o umowy, przejawiajacych się częstym brakiem dostępności do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, Pozyskiwania danych wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w procesie składania ofert poprzez wadliwą aplikację elektroniczą, które muszą zostać wprowadzone przez świadczeniodawców.

W związku z brakiem reakcji na zgłaszane problemy oraz przedłużającym się procesem decyzyjnym w opisanych kwestiach, Prezydium Federacji ZPOZ „Porozumienie Zielonogórskie” podjęło uchwałę o nie składaniu wniosków o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2008 r. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej przez świadczeniodawców Porozumienia Zielonogórskiego. W tej sytuacji, lekarze rodzinni z Federacji “PZ” zwrócili się o pomoc w rozwiązaniu powyższych problemów do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska.

Ocena artykułu

4.25
z 12 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(5)
4
 
(5)
3
 
(2)
2
 
(0)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.25 z 12 głosów

83%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty