Klasyfikacja TNM

Klasyfikacja TNM
Spis treści
 1. Cecha T (wielkość guza)
 2. Cecha N (węzły chłonne)
 3. Cecha M (przerzuty odległe)
Klasyfikacja kliniczna nowotworów wprowadzona została przez Międzynarodową Unię Walki z rakiem (UICC) i ma na celu zarejestrowanie obiektywnych danych dla potrzeb statystyczno-epidemiologicznych. Klasyfikację oznacza się symbolem TNM od słów:
 • Tumor (guz)
 • Nodules (regionalne węzły chłonne)
 • Metastases (przerzuty odległe)

W obrębie każdej z tych cech istnieje po kilka stoopni (np T1,T2, N1,N2, M1) określających dokładny stopień zaawansowania a różniący się między różnymi nowotworami.

Klasyfikacja TNM w odniesieniu do procesu diagnostyczni-leczniczego:

 • cTNM - klasyfikacja kliniczna (na podstawie badań, przed podjęciem leczenia)
 • sTNM - klasyfikacja śródoperacyjna (na podstawie badań i oceny w trakcie zabiegu operacyjnego)
 • pTNM - klasyfikacja pooperacyjna (na podstawie badań przed leczeniem operacyjnym, oceny śródoperacyjnej i badania histopatologicznego)
 • rTNM - klasyfikacja ponownego leczenia - ocena rozwoju choroby w różnych etapach przebiegu w trakcie leczenia za pomocą różnych metod terapeutycznych

Do każdej ocenianej kategorii przypisujemy odpowiednie określenia:

Cecha T (guz pierwotny)

 • T 0 - brak pierwotnego guza nowotworowego
 • Tis - guz in situ - czyli w miejscu powstania (w danym narządzie lub tkance)
 • Tx - guz pierwotny niemożliwy do oceny.
 • T 1,2,3,4 kolejne stadia zaawansowania guza pierwotnego - wzrost masy lub rozległości

Cecha N (węzły chłonne)

 • N 0 - bez przerzutów w węzłach chłonnych.
 • N 1,2,3 - wzrastające ilość zmienionych nowotworowo węzłów chłonnych.
 • Nx - węzły niemożliwe do oceny

Cecha M (przerzuty odległe)

 • M 0 - nie stwierdza się przerzutów odległych
 • M1 - są przerzuty odległe
 • Mx - nie można ocenić obecności przerzutów

Ocena zaawansowania klinicznego podana w tej klasyfikacji wygląda przykładowo tak T1, N 0, M0 czyli małe zaawansowanie i wielkość guza pierwotnego, brak przerzutów w węzłach chłonnych i brak przerzutów odległych.

Poniżej przedstawiamy klasyfikację TNM w odniesieniu do raka odbytnicy

Cecha T (wielkość guza)

 • Tx - brak możliwości oceny guza pierwotnego
 • T0 - nie stwierdza się obecności guza pierwotnego
 • Tis - carcinoma in situ (guz leżący śródnabłonkowo lub naciekający blaszkę właściwą błony śluzowej)
 • T1 - guz nacieka błonę podśluzową
 • T2 - guz nacieka warstwę mięśniową właściwą
 • T3 - guz przechodzi poprzez warstwę mięśniową właściwą i nacieka błonę surowiczą lub tkankę okołoodbytniczą
 • T4 - guz nacieka bezpośrednio okoliczne narządy lub struktury, bądź przechodzi poza otrzewną ścienną.

Cecha N (węzły chłonne)

 • Nx-nie można ocenić węzłów chłonnych
 • N0-nie stwierdza się obecności przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
 • N1-przerzuty obecne w 1 - 3 regionalnych węzłach chłonnych
 • N2-przerzuty obecne w 4 i więcej regionalnych węzłach chłonnych

Do regionalnych węzłów chłonnych odbytnicy, zalicza się węzły krętniczo-okrężnicze, okrężnicze prawe, okrężnicze środkowe, okrężnicze lewe, krezkowe dolne, odbytnicze górne oraz wzdłuż naczyń biodrowych wewnętrznych.

Cecha M (przerzuty odległe)

 • Mx-nie można ocenić obecności przerzutów odległych
 • M0-nie stwierdza się obecności przerzutów odległych
 • M1-stwierdza się obecność przerzutów odległych

Ocena artykułu

4.52
z 50 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(32)
4
 
(15)
3
 
(1)
2
 
(1)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.52 z 50 głosów

94%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty