Kierunki lecznicze uzdrowisk

Kierunki lecznicze uzdrowisk
Spis treści

Wykaz uzdrowisk, które mają odpowiednie warunki klimatyczne i naturalne zasoby lecznicze umożliwiające leczenie w szpitalach i sanatoriach, a także fachową kadrę medyczną i niezbędną do funkcjonowania infrastrukturę.

Poziom usług oferowanych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego jest zróżnicowany. Istnieje możliwość leczenia się w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w przychodniach.

Szpitale uzdrowiskowe przeznaczone są dla chorych po bezpośrednio przebytym leczeniu w szpitalach lub klinikach, a także osób, które przebywają pod opieką poradni specjalistycznych. Skierowanie na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym wypisuje lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu lub ordynator oddziału. Skierowanie dla pacjentów poradni specjalistycznych wypisuje lekarz specjalista z danej poradni.

W szpitalach uzdrowiskowych prowadzone są m.in. ośrodki wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, do których pacjenci kierowani są z klinik i szpitalnych oddziałów kardiologicznych. Termin przewiezienia pacjenta ustalany jest wówczas bezpośrednio między placówką kierującą a szpitalem uzdrowiskowym.

Sanatorium uzdrowiskowe służy z założenia pacjentom przewlekle chorym, o mniej nasilonych dolegliwościach. Na leczenie sanatoryjne pacjenta może skierować lekarz pierwszego kontaktu lub poradni specjalistycznej, a także ordynator oddziału szpitalnego.

Leczenie w przychodni uzdrowiskowej ma służyć osobom pełnosprawnym, z dobrze wyrównanym krążeniem i układem oddechowym, z chorobami mało zaawansowanymi, nadającymi się do leczenia metodami fizykalnymi. Wskazane jest, aby w celach profilaktycznych korzystały z niego także osoby zdrowe, u których występują już jednak objawy zagrożenia chorobą lub czynniki ryzyka.

Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący pacjenta jest uprawniony do wystawienia skierowania na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku. Na skierowaniu powinien widnieć dopisek: "leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku", należy też dołączyć wyniki badań, podobnie jak na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym. Z uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego można skorzystać po potwierdzeniu skierowania przez kasę chorych i na terenie tych uzdrowisk, z którymi właściwa dla ubezpieczonego kasa chorych ma podpisaną umowę (niektóre kasy nie kontraktują tego typu leczenia uzdrowiskowego). Pacjent decyduje, do którego uzdrowiska o wskazanym dla niego profilu i w jakim terminie chce jechać. Sam też wybiera miejsce zakwaterowania i wyżywienia, pokrywając pełne koszty. Bezpłatnie korzysta natomiast z 2-3 badań lekarskich i z 2-3 zabiegów leczniczych dziennie, w zależności od oferty kasy chorych, do której należy.

W uzdrowiskach usytuowane są też ośrodki rehabilitacyjne, w których prowadzi się rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Obejmuje ona osoby zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy albo pobierające rentę okresową, które po przeprowadzeniu rehabilitacji rokują odzyskanie zdolności do pracy zarobkowej. Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS prowadzona jest w schorzeniach narządu ruchu i układu krążenia.

Wniosek o rehabilitację leczniczą wypisuje lekarz, który wydał zaświadczenie o czasowej niezdolności pacjenta do pracy. Decyzję o skierowaniu na rehabilitację lekarz powinien podjąć w czasie pobierania przez pacjenta świadczeń krótkoterminowych. Po 30 dniach niezdolności do pracy, przed wystawieniem pacjentowi zaświadczenia o dalszej niezdolności do pracy, lekarz ocenia, czy stan zdrowia pacjenta uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby wypełnia wniosek, który pacjent składa w terenowej jednostce ZUS. Do wniosku o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS ubezpieczony powinien dołączyć aktualne badania dodatkowe:

 • badania laboratoryjne: morfologia krwi, OB, badanie moczu;
 • rtg płuc - opis;
 • opis badania radiologicznego stosownie do rozpoznania głównego;
 • ekg z opisem;
 • badanie ginekologiczne u kobiet o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego.

O potrzebie rehabilitacji leczniczej orzeka lekarz orzecznik ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS zawiadamia zainteresowanego o wyniku na piśmie. Średnio od 7 dni do 3 tygodni od złożenia wniosku pacjent jest kierowany na 24-dniowe leczenie rehabilitacyjne.

W uzdrowiskach działają też Centra Rehabilitacji Rolników KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), prowadzące rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS (tzn. dla rolników uprawnionych do świadczeń w kasie oraz rolników otrzymujących rentę okresową). Dla tych osób pobyt i leczenie uzdrowiskowe w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS jest bezpłatne.

Kierunki lecznicze uzdrowisk

1. Augustów – Podlaskie
 • Choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, naczyń obwodowych.

2. Busko Zdrój – Świętokrzyskie

Choroby ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, reumatyczne, dermatologiczne, kardiologiczne (wczesna rehabilitacja kardiologiczna), osteoporoza, bruceloza.
Choroby dziecięce: ortopedyczno-urazowe.

3. Ciechocinek

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, reumatyczne, kobiece, kardiologiczne, naczyń obwodowych, górnych dróg oddechowych, cukrzyca, otyłość, osteoporoza.
 • Choroby dziecięce: ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, reumatyczne, górnych dróg oddechowych.

4. Cieplice Zdrój

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, reumatyczne, układu moczowego, oka, przydatków, osteoporoza.

5. Czerniawa Zdrój

 • Choroby dziecięce: górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych.

6. Długopole Zdrój

 • Choroby układu trawienia (hepatologia), naczyń obwodowych.
 • Choroby dziecięce: układu trawienia (hepatologia), krwi i układu krwiotwórczego.

7. Duszniki Zdrój

 • Choroby kardiologiczne, naczyń obwodowych, układu trawienia, dolnych dróg oddechowych, kobiece, ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, osteoporoza.

8. Goczałkowice Zdrój

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, reumatyczne, górnych oraz dolnych dróg oddechowych.
 • Choroby dziecięce: reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, neurologiczne.

9. Gołdap

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, dolnych dróg oddechowych, kobiece.

10. Horyniec Zdrój

 • Choroby reumatyczne, dermatologiczne, kobiece.

11. Inowrocław

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, układu krążenia i nadciśnienie (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna), układu trawienia, naczyń obwodowych.

12. Iwonicz Zdrój

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, reumatyczne, układu trawienia, górnych dróg oddechowych, kobiece, otyłość, osteoporoza.

13. Jedlina Zdrój

 • Choroby nerek i dróg moczowych, górnych dróg oddechowych, układu trawienia, reumatyczne, ortopedyczno-urazowe.

14. Kamień Pomorski

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, reumatyczne, kardiologiczne i nadciśnienie (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna), schorzenia dolnych dróg oddechowych.
 • Choroby dziecięce: górnych oraz dolnych dróg oddechowych, kardiologiczne.

15. Kołobrzeg

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, reumatyczne, kardiologiczne i nadciśnienie, w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna, schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych, endokrynologiczne (choroby tarczycy), skórne, cukrzyca.
 • Choroby dziecięce: dolnych dróg oddechowych, skóry, endokrynologiczne (tarczyca), otyłość, cukrzyca.

16. Konstancin

 • Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna), schorzenia układu nerwowego, górnych dróg oddechowych.

17. Krynica

 • Choroby układu trawienia, cukrzyca, schorzenia nerek i układu moczowego, kobiece, krwi i układu krwiotwórczego, reumatyczne, górnych dróg oddechowych jako schorzenie towarzyszące ww. chorobom.

18. Kudowa Zdrój

 • Choroby kardiologiczne i nadciśnienie, naczyń obwodowych, endokrynologiczne (nadczynność tarczycy), krwi i układu krwiotwórczego; ortopedyczno-urazowe i reumatyczne jako choroby towarzyszące podstawowym profilom.
 • Choroby dziecięce: układu trawienia (celiakia).

19. Lądek Zdrój

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, skóry, naczyń obwodowych, kobiece, osteoporoza, choroby zawodowe.

20. Muszyna

 • Choroby układu trawienia, reumatyczne, endokrynologiczne.
 • Choroby dziecięce: układu oddechowego.

21. Nałęczów

 • Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna).

22. Polanica Zdrój

 • Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna), schorzenia układu trawienia, reumatyczne.
 • Choroby dziecięce: kardiologiczne.

23. Polańczyk

 • Choroby górnych dróg oddechowych, reumatyczne, endokrynologiczne.

24. Połczyn Zdrój

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego (w tym nerwice), reumatyczne, kobiece, osteoporoza.
 • Choroby dziecięce: neurologiczne (dziecięce porażenie mózgowe i nerwice).

25. Przerzeczyn Zdrój

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, reumatyczne.

26. Piwniczna Zdrój

 • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, układu trawienia, reumatyczne.

27. Rabka

 • Choroby kardiologiczne (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna), schorzenia dolnych dróg oddechowych.
 • Choroby dziecięce: dolnych dróg oddechowych (astma), układu krążenia (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna dziecięca), choroby skóry, cukrzyca,

28. Rymanów Zdrój

 • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, kardiologiczne (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna).
 • Choroby dziecięce: dolnych dróg oddechowych, układu moczowego, ortopedyczno-urazowe.

29. Solec Zdrój

 • Choroby reumatyczne.

30. Sopot

 • Choroby reumatyczne, dolnych dróg oddechowych, kardiologiczne, nadciśnienie, osteoporoza.

31. Swoszowice

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, układu nerwowego, układu trawienia, dermatologiczne.

32. Szczawnica

 • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, reumatyczne.
 • Choroby dziecięce: górnych i dolnych dróg oddechowych.

33. Szczawno Zdrój

 • Choroby układu moczowego, górnych i dolnych dróg oddechowych, układu trawienia, reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, osteoporoza.
 • Choroby dziecięce: układu oddechowego, ortopedyczno-urazowe.

34. Świeradów Zdrój

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, układu nerwowego, naczyń obwodowych, dolnych dróg oddechowych, układu krążenia (nadciśnienie), osteoporoza, schorzenia kobiece.
 • Choroby dziecięce: górnych oraz dolnych dróg oddechowych (astma).

35. Świnoujście

 • Choroby reumatyczne, kardiologiczne, nadciśnienie, schorzenia skóry, górnych i dolnych dróg oddechowych, endokrynologiczne (choroby tarczycy), otyłość.

36. Ustka

 • Choroby reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego (obwodowego), endokrynologiczne (tarczyca), kardiologiczne, nadciśnienie, schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych.
 • Choroby dziecięce: dolnych i górnych dróg oddechowych ( dzieci 3-7 lat pod opieką matki).

37. Ustroń

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatyczne, górnych dróg oddechowych, kardiologiczne (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna), naczyń obwodowych, otyłość.

38. Wieniec

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, kardiologiczne i nadciśnienie (w tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna).
 • Choroby dziecięce: reumatyczne, górnych dróg oddechowych.

39. Wysowa

 • Choroby układu trawienia (gastrologia, hepatologia), górnych i dolnych dróg oddechowych, cukrzyca (również z niewydolnością nerek - dializa otrzewnowa), otyłość, choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia), ortopedyczno-urazowe.

40. Żegiestów Zdrój

 • Choroby układu trawienia, nerek i dróg moczowych.

Wieliczka (uzdrowisko potencjalne)

 • Choroby dolnych i górnych dróg oddechowych.

Supraśl (uzdrowisko w trakcie organizacji)

 • Choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne.

Artykuł pochodzi z tygodnika
"Służba Zdrowia" nr 63-66/2001

Służba zdrowia

Ocena artykułu

4.09
z 53 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(23)
4
 
(21)
3
 
(3)
2
 
(3)
1
 
(3)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.09 z 53 głosów

83%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty