Kampania Aktywności Fizycznej

Kampania Aktywności Fizycznej
Polacy są najmniej aktywnym fizycznie społeczeństwem w Europie. Aby przeciwdziałać groźnym konsekwencjom tego zjawiska, kierownictwo Programu CINDI1 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Fundacja "Wszystko dla Zdrowia" organizują ogólnokrajową kampanię na rzecz aktywności fizycznej pod nazwą "Postaw serce na nogi". Akcja edukacyjna, która potrwa od lipca do września, będzie połączona z konkursem z atrakcyjnymi nagrodami. Główna wygrana to wycieczka do Indii i Nepalu. Honorowy patronat nad kampanią objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Opublikowane niedawno wyniki badań przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego "Bridging East-West Health Gap", wchodzącego w skład programu Biomed Unii Europejskiej, wykazały znaczne różnice dotyczące oczekiwanej długości życia, stanu zdrowia, stylu życia i poziomu tzw. czynników ryzyka pomiędzy mieszkańcami krajów Europy Zachodniej a Polakami, Rosjanami i Węgrami. Jednym z najbardziej zaskakujących wyników tych badań jest dramatyczna różnica w poziomie systematycznej aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego w porównaniu z mieszkańcami innych krajów. Zaledwie 3%-10% dorosłych kobiet i mężczyzn w Polsce (w zależności od grupy wiekowej) wykazuje zadowalającą aktywność fizyczną. Pozostali, tj. ponad 90% ogółu badanych prowadzi typowo "siedzący" tryb życia, wykonując ćwiczenia fizyczne jedynie okazjonalnie, bądź wcale.

"Niski poziom naszej aktywności fizycznej rażąco odbiega od tego, co dzieje się nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale także między innymi w Czechach, na Węgrzech i w Rosji - mówi prof. dr med. Wojciech Drygas, dyrektor Programu CINDI WHO w Polsce - Nietrudno przewidzieć długofalowe konsekwencje tego zjawiska - częstsze niż w innych krajach występowanie nadwagi i otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób układu ruchu, gorszego samopoczucia oraz wielu innych chorób i zaburzeń funkcjonalnych".

Niska sprawność fizyczna milionów mieszkańców naszego kraju jest zjawiskiem szkodliwym nie tylko ze względów zdrowotnych, lecz także społecznych i ekonomicznych. Dlatego kierownictwo międzynarodowego Programu CINDI WHO w Polsce uznało za konieczne pilne podjęcie działań interwencyjnych skłaniających Polaków do większej troski o sprawność fizyczną. Uznano, że właściwą metodą przeciwdziałania apatii ruchowej naszego społeczeństwa jest zorganizowanie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na rzecz aktywności fizycznej, połączonej z konkursem z atrakcyjnymi nagrodami.

Kampania "Postaw serce na nogi" potrwa od lipca do września bieżącego roku. W tym czasie prowadzona będzie akcja informacyjna dotycząca korzystnych efektów systematycznego wysiłku fizycznego. Jej częścią będą imprezy plenerowe, organizowane między innymi w ramach "Lata z Radiem" i "Białych Niedziel" firmy Polpharma. Kampanii będzie towarzyszyć konkurs, w którym uczestnicy gromadzić będą punkty za systematyczne ćwiczenia. Żeby wziąć udział w konkursie należy od lipca do września zwiększyć codzienną aktywność fizyczną, tak aby w ciągu tygodnia wykonać nie mniej niż 1,5 - 2 godziny wysiłku o niewielkiej lub umiarkowanej intensywności. Każdy wysiłek rekreacyjny lub sportowy (np. marsz, marszobieg, bieg, jazda rowerem, pływanie, gry sportowe) trwający nie mniej niż 10 minut, lecz nie przekraczający 29 minut to równowartość 3 punktów. Za wysiłek trwający od 30 minut do 59 minut będzie można otrzymać 7 punktów, natomiast za wysiłek trwający powyżej 60 minut - 11 punktów. Każdy z uczestników ma za zadanie samodzielnie notować uzyskane punkty na specjalnym kuponie konkursowym. Do udziału w losowaniu nagród uprawnia zdobycie przynajmniej w jednym z trzech miesięcy (lipiec, sierpień lub wrzesień) 80 punktów. Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Indii i Nepalu. Pozostałe nagrody to sprzęt sportowy i turystyczny, walkmany. Przystąpienie do konkursu zapowiedzieli między innymi Piotr Bałtroczyk, Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski.

Udział w konkursie zgłasza się poprzez wypełnienie kuponu i przesłanie go do 30 września na adres Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Akademii Medycznej w Łodzi, ul. Zachodnia 81/83, 90-955 Łódź. Od początku lipca kupony konkursowe i dodatkowe informacje o kampanii będzie można znaleźć na łamach czwartkowych wydań "Super Expresu" (lipiec i sierpień), prasy lokalnej, w wybranych urzędach miast, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przychodniach i zakładach pracy największych miast Polski, a także w Internecie pod adresem www.cindi.org.pl.

Patronat honorowy nad kampanią "Postaw serce na nogi" objął Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Popierają ją również przedstawiciele władz samorządowych, specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego, Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich oraz lekarskie towarzystwa naukowe - Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą, Instytut Diety Śródziemnomorskiej i Żywienia Funkcjonalnego oraz wielu kardiologów i lekarzy rodzinnych.

Patronami medialnymi kampanii są: "Super Express", Program 1 Polskiego Radia oraz portal internetowy Onet.pl.

Sponsorem głównym konkursu jest Polpharma - producent Polopiryny Cardio, sponsorami: Pfizer - producent Ben-Gay, Kangaroo i LogosTour.

Regulamin konkursu, kupon konkursowy, Poradnik aktywności fizycznej oraz więcej informacji na temat kampanii "Postaw serce na nogi" można znaleźć w Internecie pod adresem: www.cindi.org.pl

Ocena artykułu

4.65
z 48 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(33)
4
 
(14)
3
 
(0)
2
 
(1)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.65 z 48 głosów

98%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty