Ilość tkanki tłuszczowej, która znajduje się w Twoim organizmie

Antropometria jest wykonywaniem pomiarów wielkości ciała, wagi i proporcji. Pomiary antropometryczne mogą być używane do oceny stanu odżywienia i są pośrednią metodą oceny procentowej zawartości tłuszczu w organiźmie.

Pomiary fałdu skórnego wykonuje się przez uchwycenie skóry i leżących pod nią tkanek, wstząśnięcie nią tak, by usunąć mięśnie i chwycenie jej między dwa ramiona przyrządu do pomiaru grubości fałdu skórnego. Aby poprawić precyzję i powtarzalność pomiarów należy dokonać dwóch lub większej liczby pomiarów z każdego miejsca a następnie obliczyć średni wynik.

Pomiary fałdu skórnego są łatwe w wykonaniu i nie wymagają specjalistycznego oprzyrządowania. Wyniki mogą być jednak bardzo subiektywne, gdyż precyzja pomiaru zależy ostatecznie od umiejętności badającego i od miejsca pomiaru. Odrębnym czynnikiem jest też jakość przyrządu, który powinien być dokładnie skalibrowany. Tanie modele do użytku domowego są zwykle mniej dokładne od używanych przez profesjonalistów. Należy również pamiętać o tym, że im bardziej otyła osoba, tym trudniej prawidłowo uchwycić fałd skóry.

Miejsca pomiaru fałdu skórnego

Miejsca pomaru fałdu skórnego dla mężczyzn:

Klatka piersiowa: Przekątny fałd mierzony w połowie odległości między przednią linią pachową a brodawką sutkową

Brzuch: Pionowy fałd mierzony w odległości 1,5 cm w prawo od pępka

Udo: Pionowy fałd skóry wzdłuż linii środkowej przedniej powierzchni uda w połowie jego odległości tzn pomiędzy rzepką a punktem przecięcia linii środkowej uda z linią pachwinową przebiegającą wzdłuż pachwiny

Miejsca pomaru fałdu skórnego dla kobiet:

Ramię: Pionowy fałd mierzony na tylnej powierzchni prawego ramienia w połowie odległości między barkiem a łokciem.

Biodro: Naturalny fałd mierzony tuż nad grzebieniem biodrowym w linii pachowej środkowej.

Udo: Pionowy fałd skóry wzdłuż linii środkowej przedniej powierzchni uda w połowie jego odległości tzn pomiędzy rzepką a punktem przecięcia linii środkowej uda z linią pachwinową przebiegającą wzdłuż pachwiny

Prawidłowy pomiar fałdu skórnego

 • Należy mocno uchwycić fałd skóry kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki około 1,5 cm powyżej miejsca pomiaru i odciągnać fałd od ciała
 • Należy złapać wystarczającą ilość tkanki tak, by powstał fał o mniej więcej równoległych bokach
 • Weź do prawej ręki przyrząd do pomiaru i ustaw pionowo do długiej osi fałdu skórnego
 • Trzymaj przyrząd tak, by łatwo można było odczytać wynik pomiaru
 • Umieść przyrząd około 1,5 cm poniżej  palca trzymającego fałd skóry
 • Naciśniej przyrząd, aż linie na nim zrównają się
 • Odczytaj wynik po około 4 sekundach od zrównania linii na podziałce wyniku
 • Mężczyźni podają wielkość fałdu klatki piersiowej, brzucha i uda.
  Kobiety podają wielkość fałdu ramienia, fałdu nad biodrem oraz uda.
  Płeć
  Wiek
  lata (M i K)
  Fałd klatki piersiowej
  mm (M)
  Fałd brzucha
  mm (M)
  Fałd uda
  mm (M i K)
  Fałd nad biodrem
  mm (K)
  Fałd ramienia
  mm (K)