Prawdopodobna data zapłodnienia na podstwie daty porodu

Oblicz prawdopodobną datę zapłodnienia na podstwie daty porodu waszego dziecka. Podaj datę porodu a następnie naciśnij "Oblicz".