Prawdopodobna data zapłodnienia na podstwie daty porodu oraz czasu trwania ciąży

Oblicz prawdopodobną datę zapłodnienia na podstwie daty porodu waszego dziecka oraz czasu trwania ciąży. Podaj datę porodu oraz czas trwania ciąży w tygodniach a następnie naciśnij "Oblicz".
tyg.