Europejczycy nie dbają o swoje zdrowie

Europejczycy nie dbają o swoje zdrowie
Zespół naukowców z kilkunastu ośrodków medycznych w Europie przeprowadził badanie pod kryptonimem EUROASPIRE, którego celem była ocena czynników ryzyka choroby serca, sposobu leczenia i przeżywalności pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. Analizę przeprowadzono w 15 krajach Europy, w tym w Polsce, w latach 1999-2000.

Badaniem objęto prawie 14 tys. chorych do 70. roku życia, u których rozpoznano niedokrwienie serca, zawał serca, wykonano udrożnienie tętnicy wieńcowej przy pomocy balonu, stentu lub przeprowadzono operację wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych czyli by-passów. Wszystkich chorych obserwowano przez kolejne 6 miesięcy po opuszczeniu szpitala. Wyniki analizy zostały opublikowane na łamach kwietniowego wydania European Heart Journal.

Wśród badanych 21% chorych paliło papierosy, u 31% występowała otyłość. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wynosiła 50%, a wysokiego stężenia cholesterolu 58%. Co piąty pacjent chorował na cukrzycę, która w większości przypadków była źle kontrolowana. We wszystkich krajach chorym podawano aspirynę. Poza tym leczenie ostrych epizodów wieńcowych było różne we wszystkich ośrodkach medycznych. W chwili wypisania ze szpitala 61% chorych było leczonych lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu. Podobna liczba chorych otrzymywała leki z grupy (-blokerów, które ograniczają liczbę zgonów z powodu choroby serca.

Wyniki analizy wskazują, że pacjenci z chorobą niedokrwienną serca nie stosują zasad zdrowego stylu życia. Niezbędna jest skuteczniejsza kontrola ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu we krwi. Autorzy badania podkreślają, że modyfikacja stylu życia może prowadzić do ograniczenia częstości występowania objawów i zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca.

Ocena artykułu

4.08
z 39 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(13)
4
 
(18)
3
 
(6)
2
 
(2)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.08 z 39 głosów

79%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty