Eukacja chorych na nowotwór skóry

Eukacja chorych na nowotwór skóry
Czerniak złośliwy jest jednym z najgroźniejszych nowotworów. Jedynie wykrycie go w odpowiednio wczesnym stadium daje nadzieję na wyleczenie. Badanie pod przewodnictwem L. Andrew DiFronzo z John Wayne Cancer Institute w Kalifornii wskazuje na duże znaczenie wiedzy samych pacjentów o podejrzanych zmianach na skórze.

Wyniki badania przedstawiono na corocznym zjeździe Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Orlando na Florydzie. Jak twierdzą autorzy badania, ich praca jest odpowiedzią na sugestie, by w celu poprawy kondycji ekonomicznej ośrodków onkologicznych zaprzestać kosztownych badań profilaktycznych u chorych, u których rozpoznano czerniaka w bardzo wczesnym stadium (co wiąże się z małym ryzykiem nawrotu choroby).

Z ponad 3 tys. pacjentów spełniających powyższe kryterium u 3,4% nowotwór pojawił się ponownie. Zauważono jednak, że dzięki systematycznej edukacji chorych na temat możliwego pojawienia się czerniaka i jego wyglądu, ponowny nowotwór rozpoznawano we wcześniejszym stadium niż poprzedni. Dzięki temu stopień naciekania tkanek (ściśle związany ze złośliwością raka) był mniejszy u 60% tych chorych.

Autorzy badania przekonują o konieczności systematycznego - najlepiej co 2 lata - badania chorych po rozpoznaniu czerniaka złośliwego.

Podobne teksty