Choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji ...

Choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji ...
Spis treści
  1. Kolonie i obozy
  2. Dokumenty- co okazać lekarzowi?
  3. Wizyta u specjalisty - czy potrzebne jest skierowanie?
  4. Pogotowie
  5. Apteka, recepty, leki ...
  6. Ząb. Gdy zaboli na wyjeździe...
Gdy choroba zaskoczy poza domem, idziemy do najbliższego, miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (poz)*. Lekarz ten nie ma prawa odmówić nam leczenia, a podstawowe badania diagnostyczne przez niego zlecone są bezpłatne. Za wykonane usługi zapłaci mu miejscowa kasa chorych, która rozliczy się z naszą kasą.

W bardzo wyjątkowej sytuacji: gdyby okazało się, że niezbędna jest natychmiastowa pomoc, można skorzystać z pomocy lekarza lub szpitala nie mającego kontraktu z kasą. W takim przypadku musimy sami opłacić usługę, mamy jednak prawo ubiegania się o co najmniej częściowy zwrot poniesionych kosztów. Żeby kasa chorych mogła nam zwrócić wydane pieniądze, trzeba przedstawić jej rachunek za usługę i udowodnić, że natychmiastowa pomoc była konieczna, a nie było możliwości skorzystania z usług lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Kasa zwraca koszty tylko do średniej wysokości ceny, jaka za daną usługę obowiązuje na jej terenie.

Kolonie i obozy

Organizator zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zapewnienia opieki medycznej we własnym zakresie. Gdy zajdzie potrzeba, zatrudniony przez organizatora lekarz kolonijny lub pielęgniarka udzielają świadczeń z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

Nie wyklucza to: możliwości skorzystania z pomocy doraźnie świadczonej przez miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej*. Trzeba tylko sprawdzić, czy lekarz udzielający pomocy jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego**. Wtedy pomoc będzie bezpłatna, bowiem kasy chorych rozliczą się między sobą lekarz
w sprawozdaniu dla kasy przedstawi listę osób przyjezdnych, którym udzielił pomocy.

Przed wyjazdem na wypoczynek: zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby dziecko uczestniczyło w koloniach lub obozie, wydaje bezpłatnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W karcie kolonijnej rodzic powinien umieścić informację, do której kasy chorych dziecko należy i podać numer PESEL dziecka.

Dokumenty- co okazać lekarzowi?

Wyjeżdżając zabieramy dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Może to być każdy dotychczasowy dokument, uprawniający do bezpłatnego leczenia: ważna legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna lub studencka, studencka książeczka zdrowia, odcinek emerytury lub renty, książeczka RUM, dowód opłaty składki, identyfikacyjna karta magnetyczna.

W ostateczności wystarczy: złożyć lekarzowi oświadczenie na piśmie o tym, że jest się ubezpieczonym. Oświadczenie powinno zawierać nasze imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i nazwę kasy chorych, do której należymy. Pisemne złożenie takiego oświadczenia uprawnia do uzyskania nieodpłatnej pomocy medycznej.

Mamy jednak obowiązek w ciągu 3 dni przedstawić lekarzowi dokument, potwierdzający uprawnienie do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej.

Wizyta u specjalisty - czy potrzebne jest skierowanie?

W razie nagłej potrzeby możemy skorzystać z porady specjalisty także poza terenem naszej kasy chorych. Ważne, aby był to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego**.

Bez skierowania idziemy na wizytę do: ginekologa, położnika, stomatologa, dermatologa, wenerologa, onkologa i psychiatry.

Jeśli dolegliwość wymaga pomocy innego specjalisty, potrzebne jest skierowanie od lekarza poz. To on nas bada i decyduje, czy leczenie specjalistyczne jest potrzebne i jakiej specjalności lekarz powinien się nami zająć. Pacjenci, którzy są pod stałą opieką lekarza-specjalisty, wyjeżdżając na dłużej mogą go poprosić o wystawienie skierowania na przejęcie leczenia (w koniecznym zakresie) podczas wyjazdu.

W razie wypadku, zatrucia, urazu, stanu zagrożenia życia lub porodu, lekarz-specjalista ma obowiązek przyjąć nas bezpłatnie bez skierowania - nawet jeśli nie mamy przy sobie żadnego dokumentu. Dotyczy to każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego**, niezależnie od tego, gdzie przyjmuje.

Pogotowie

Kiedy je wezwać: pogotowie ratunkowe udziela natychmiastowej, bezpłatnej pomocy w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia. W takiej sytuacji wzywamy karetkę (tel. 999) albo, jeśli to możliwe, sami udajemy się do szpitala. Szpital nie ma wtedy prawa żądać skierowania ani od lekarza poz, ani z pogotowia.

Nie bójmy się dzwonić po pogotowie! Jeśli dyspozytor odmówi wysłania karetki, żądajmy kontaktu z lekarzem pogotowia. W wątpliwych przypadkach decyzję podejmuje lekarz.

Opłaty: Pogotowie ma prawo pobierać opłaty tylko za nieuzasadnione wezwania. Jeśli tak się stanie, żądajmy rachunku ze szczegółowym opisem usługi. Jest on niezbędny, aby złożyć odwołanie u kierownika stacji lub w kasie chorych.

Apteka, recepty, leki ...

Każda apteka i punkt apteczny na terenie kraju ma obowiązek zrealizowania właściwie wypisanej, ważnej recepty. Na recepcie musi być wskazana kasa chorych, do której należy pacjent i numer kontraktu przychodni lub lekarza z kasą.

Recepty są ważne: na antybiotyki i z pomocy doraźnej - 7 dni, pozostałe - 30 dni.

UWAGA: gdy lek jest drogi, możemy poprosić aptekarza o jego tańszy odpowiednik.

Ząb. Gdy zaboli na wyjeździe...

Udajemy się do najbliższego czynnego lub dyżurującego gabinetu, który ma kontrakt z kasą. Może to być także pogotowie stomatologiczne. Lekarz udzieli nam pomocy nieodpłatnie, w ramach stomatologicznych świadczeń standardowych (znieczulenie jest nieodpłatne). Stomatolodzy z innych kas chorych leczą nam zęby tylko w nagłych przypadkach, nie prowadzą leczenia zachowawczego!

Uwaga: Kasa chorych nie zwraca pieniędzy za rachunki z gabinetów, które nie mają z nią kontraktu oraz za leczenie ponadstandardowe!

* Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (poz) inaczej lekarz pierwszego kontaktu. Może być nim internista lub lekarz rodzinny, a dla dzieci także lekarz pediatra. Jeśli chcemy, aby lekarz poz leczył nas nieodpłatnie, musi być on jednocześnie lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.

** Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego każdy lekarz (poz i specjalista), który ma podpisaną umowę (in. kontrakt) z kasą chorych lub pracuje w placówce, z którą kasa podpisała umowę. Lekarze ubezpieczenia zdrowotnego mogą przyjmować pacjentów w przychodniach, szpitalach, prywatnych praktykach i gabinetach. Za leczenie ubezpieczonych pacjentów lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego płaci kasa chorych.

Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ocena artykułu

4.45
z 42 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(30)
4
 
(6)
3
 
(2)
2
 
(3)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.45 z 42 głosów

86%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty