Badania biochemiczne wydolności nerek

Badania biochemiczne wydolności nerek
Spis treści
  1. Oznaczanie poziomu mocznika w surowicy
  2. Oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy
  3. Klirens endogennej kreatyniny

Główną funkcją nerek jest wydalanie z organizmu zbędnych produktów procesów metabolicznych zachodzących w organizmie. W diagnostyce i monitorowaniu schorzeń nerek główną rolę odgrywa oznaczanie poziomu mocznika i kreatyniny w surowicy krwi oraz oznaczanie stężenia i dobowego wydalania kreatyniny w moczu.

Oznaczanie poziomu mocznika w surowicy

Mocznik jest związkiem powstającym w procesach metabolizmu białek, wydalanym z organizmu przez nerki a jego monitorowanie jest jednym z podstawowych badań w chorobach nerek. W przypadku upośledzonej czynności nerek stężenie mocznika w surowicy krwi wzrasta i jest odpowiedzialne za objawy mocznicowe takie jak nudności, wymioty, bóle głowy oraz wzmożone pragnienia. Ponieważ poziom mocznika zależy od diety i metabolizmu białka w organizmie dlatego też stany nasilające metabolizm białek lub też zbyt duża ilość spożywanego białka mogą wywoływać wzrost jego stężenia.

Do oznaczenia poziomu mocznika w surowicy pobierana jest krew, a pacjent powinien w dniu badania pozostać na czczo.

Oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy

Kreatynina jest produktem metabolizmu białek mięśni zależnym tylko od masy mięśniowej i pracy mięśni i jej wytwarzanie u danej osoby jest stałe i nie podlega dużym wahaniom związanym z dietą, Monitorowanie poziomu kreatyniny, podobnie jak poziomu mocznika, jest jednym z podstawowych badań wykonywanych w chorobach nerek. Do oznaczenia poziomu kreatyniny w surowicy pobierana jest krew pacjetna, który w dniu badania powinien pozostać na czczo.

Oprócz określenia stężenia kreatyniny we krwi oznacza się także jej stężenie w moczu oraz dobowe wydalanie z moczem. Badania te są użyteczne w obliczaniu tzw. klirensu endogennej kreatyniny.

Klirens endogennej kreatyniny

Klirens endogennej kreatyniny jest to zdolność nerek do oczyszczania krwi z kreatyniny. Znając poziom kreatyniny we krwi i w moczu oraz objętość wydalonego moczu można wyliczyć ile krwi oczyszczają nerki z kreatyniny w określonej jednostce czasu. Wynik zwykle podaje się w ml/min. Klirens kreatyniny jest bardzo wygodnym parametrem w rozpoznawaniu i monitorowaniu niewydolności nerek informującym o aktualnej filtracji nerkowej.

Ocena artykułu

3.87
z 144 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(30)
4
 
(86)
3
 
(14)
2
 
(7)
1
 
(7)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.87 z 144 głosów

81%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty