Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie jest czynnością medyczną, która polega na wprowadzeniu pacjenta w stan bezbolesności za pomocą uśpienia, bądź przerwania przepływu impulsów nerwowych (blokady).  Rodzaj zastosowanego przez anestezjologa znieczulenia zależy od:

  • rodzaju wykonywanej operacji czy zabiegu
  • od stanu chorego
  • chorób współistniejących
Lekarzem wykonującym znieczulenie jest anestezjolog i podczas znieczulenia pomaga mu wykwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna. Anestezjolog przed zabiegiem, po zapoznaniu się z chorobą pacjenta, jego stanu ogólnego i badań kwalifikuje pacjenta do znieczulenia, wybiera rodzaj oraz stosowane leki a później przeprowadza znieczulenie, czuwa nad stanem i bezpieczeństwem chorego podczas całego zabiegu operacyjnego. Po znieczuleniu anestezjolog nadzoruje przebieg leczenia pooperacyjnego a zwłaszcza leczenie bólu pooperacyjnego. 

Podobne teksty