Gazy nośne (gazowe środki wypierające)

Gazy nośne (gazowe środki wypierające)
Gazy nośne (gazowe środki wypierające) - gazy inne niż powietrze, które ułatwiają wypchnięcie środka spożywczego z pojemnika lub powodują uzyskanie odpowiedniej konsystencji środka spożywczego.
Nr Nazwa substancji Środek spożywczy
E 290 Dwutlenek węgla - CO2 Do napowietrzania środków spożywczych, wysycania napojów
E 941 Azot - N2 Do napowietrzania środków spożywczych
E 942 Podtlenek azotu - N2O Preparaty ubitej śmietany w aerozolu
Butan oraz mieszanina propan-butan Preparaty do natłuszczania form piekarskich i ciastkarskich

Podobne teksty