Zwapnienia zastawek serca a ryzyko zawału serca

Zwapnienia zastawek serca a ryzyko zawału serca
Zwapnienia pierścienia zastawki dwudzielnej (mitralnej) zwiększają ryzyko zawału serca lub zgonu o 10 % na każdy milimetr zwapnień – donosi raport zamieszczony w czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) – Circulation.

Zwapnienia powstają w pierścieniu włóknistym, który wspiera zastawkę mitralną, która kontroluje przepływ krwi z lewego przedsionka do lewej komory serca.

Po porównaniu ze znanymi czynnikami ryzyka chorób serca jak nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, cukrzyca, otyłość, brak aktywności fizycznej i palenie tytoniu, obecność zwapnień w pierścieniu mitralnym okazała się być dodatkowym, niezależnym czynnikiem związanym ze wzrostem ryzyka zawału mięśnia sercowego lub zgonu. Naukowcy twierdzą, że nie jest jasne, co powoduje zwapnienia pierścienia mitralnego, ale miażdżyca jest możliwą przyczyną.

Zwapnienia pierścienia mitralnego są dosyć częste. W badaniu (w ramach Framingham Heart Study) obejmującym blisko 2000 osób (w wieku średnio: mężczyźni 69, kobiety 73 lat), u których w latach 1979-1981 wykonywano USG serca (echokardiografię), obecność zwapnień stwierdzono u 14%. Uczestników badania poddano 16-letniej obserwacji w kierunku chorób sercowonaczyniowych- zawału serca, choroby wieńcowej, zastoinowej niewydolności serca, udaru mózgu i nagłej śmierci sercowej. Osoby, u których stwierdzono zwapnienia pierścienia mitralnego, były obarczone 50% większym prawdopodobieństwem rozwoju chorób sercowonaczyniowych i 60% większym prawdopodobieństwem zgonu z przyczyn sercowonaczyniowych. Zwapnienia te były także związane z większą śmiertelnością spowodowaną wszystkimi przyczynami. W oparciu o wyniki, badacze twierdzą, że mogą być one markerem „przedklinicznym” chorób sercowonaczyniowych. Wydaje się, że istnieje związek między zwapnieniami pierścienia mitralnego i tradycyjnymi czynnikami ryzyka chorób serca. Można spekulować, że są testem długoterminowego narażenia na czynniki ryzyka, oraz że kontrola znanych czynników ryzyka jak nadciśnienia tętniczego hipercholesterolemii mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju zwapnień.

Ocena artykułu

4.57
z 47 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(31)
4
 
(14)
3
 
(0)
2
 
(2)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.57 z 47 głosów

96%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty