Transplantacja szpiku jako nowoczesna metoda terapeutyczna

Transplantacja szpiku jako nowoczesna metoda terapeutyczna

29 maja 2009 r. w Krakowie odbyła się konferencja prasowa „Transplantacja szpiku kostnego jako nowoczesna metoda terapeutyczna. Doświadczenia własne Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego”, zainicjowana przez Katedrę i Klinikę Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego oraz Fundację Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana Aleksandrowicza.  Konferencja zorganizowana została z okazji XII spotkania pacjentów po transplantacji szpiku kostnego. Gospodarzem konferencji był prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas konferencji zwrócono uwagę na wskazania predestynujące do dokonania przeszczepienia szpiku kostnego. Omówiono problemy, z którymi mogą spotkać się pacjenci poddani transplantacji szpiku oraz wskazano na skuteczność omawianej metody w procesie terapeutycznym. Podczas spotkania podkreś ono istotną rolę wczesnej diagnostyki hematologicznej w rokowaniu dla pacjenta oraz nawiązano do zainicjowanej przez Fundację Urszuli Jaworskiej oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej kampanii edukacyjnej „Białaczka – sprawdź, czy nie weszła ci w krew” zachęcającej społeczeństwo polskie do poddawania się regularnym badaniom morfologicznym krwi. Kampania przewiduje m.in.: przeprowadzenie akcji bezpłatnych badań morfologicznych krwi w całej Polsce, telewizyjną i radiową kampanię informacyjną o charakterze edukacyjnym. Ważnym elementem konferencji była prezentacja osiągnięć Kliniki Hematologii CMUJ w Krakowie w zakresie transplantacji szpiku kostnego. Prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki podkreślił, że transplantacja szpiku kostnego zalicza się do nowoczesnych metod terapeutycznych.

Dzięki postępowi dokonującemu się zarówno w hematologii, jak i innych dziedzinach medycyny ważnych dla przeszczepień (m.in. w serologii, immunologii, farmakologii) przeprowadza się coraz więcej udanych transplantacji. W Klinice Hematologii CMUJ w ciągu ostatnich 10 lat wykonanych zostało ponad 500 zabiegów transplantacji szpiku kostnego ze skutecznością (wieloletnie przeżycie bez nawrotu choroby) sięgającą – w zależności od typu choroby – od 45–75%.  W konferencji prasowej uczestniczyli również pracownicy zespołu medycznego Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pacjenci po przeszczepieniu szpiku kostnego i ich rodziny oraz przedstawiciele mediów.

Ocena artykułu

4.71
z 14 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(10)
4
 
(4)
3
 
(0)
2
 
(0)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.71 z 14 głosów

100%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty