Testy przewidujące skuteczność terapii przeciwnowotworowej

Testy przewidujące skuteczność terapii przeciwnowotworowej

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowców w przyszłości czeka nas rewolucja w sposobie przewidywania szans na wyzdrowienie i skuteczności leczenia chorób nowotworowych.

Obecnie w dużych ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych coraz powszechniejsze jest stosowanie specyficznych testów genowych przed rozpoczęciem terapii. Są one oparte na poszukiwaniu w tkankach pobranych od pacjenta specyficznych bio-markerów, czyli unikalnych białek lub wręcz bezpośredniej analizy zmian w genach komórek rakowych i ich podatności na znane i dotychczas stosowane leki onkologiczne. Najlepszym przykładem korzyści wynikających z takiego podejścia do leczenia jest terapia raka jelita grubego. Na podstawie analizy 715 pacjentów z czterech bardzo dobrze opracowanych badań klinicznych wynika, że skuteczność leków zależy od bardzo drobnych różnic w kodzie genetycznym komórek rakowych. Efektywność leczenia panitumumabem, nowoczesnym i bardzo drogim lekiem, w zależności od obecności mutacji genu KRAS waha się od 89% szans wyleczenia do całkowitego braku wrażliwości nowotworu. Natomiast pacjenci, u których panitumumab nie mógł być zastosowany, wykazywali świetną tolerancję i szybszy powrót do zdrowia w terapii innymi starszymi lekami. Jeśli w przyszłości uda się zidentyfikować więcej tego rodzaju zależności będzie możliwe skuteczniejsze wybranie odpowiedniej terapii, ograniczenie kosztów leczenia i zmniejszenie cierpienia pacjentów.

Podobne teksty