Terapia nowotworów opornych na chemioterapię i radioterapię

Terapia nowotworów opornych na chemioterapię i radioterapię
Z powodzeniem zakończono pierwsze testy laboratoryjne najnowszego systemu genowej radioterapii. Jeśli zostanie zastosowany w leczeniu pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe, będzie przełomem w walce z rakiem, który nie reaguje zarówno na znane dotychczas chemioterapeutyki, jak i promieniowanie jonizujące. Nowy system leczenia polega na detekcji i niszczeniu komórek rakowych o mniejszym zapotrzebowaniu na tlen. Posiadają one aktywowany gen HIF-1, który zmienia metabolizm i uniezależnia nowotworową komórkę od dostaw tlenu.

Naukowcom udało się otrzymać gen, który wprowadzony do komórek odpornościowych człowieka powoduje produkcję specyficznych białek. W dalszej kolejności białka te będą odpowiedzialne za zlokalizowanie komórek rakowych z mutacją HIF-1 i umożliwienie ich zniszczenia przy pomocy promieniowania. Dzięki temu zdrowe komórki pozostaną nienaruszone.

Dotychczasowa terapia nie przynosiła efektów, ponieważ wraz z pojawieniem się mutacji HIF-1 poza przestawieniem komórki nowotworowej na oddychanie beztlenowe, zmianie ulega szereg innych procesów związanych z wchłanianiem leków przeciwnowotworowych. Tego rodzaju niewrażliwe postacie nowotworów zaczynają się pojawiać coraz częściej w różnych postaciach nowotworów, w tym raku wątroby, piersi, macicy i prostaty. Niektóre z nich mogą być oporne wobec wszystkich standardowych terapii.

Podobne teksty