Światowy Dzień POChP

Światowy Dzień POChP
Według naukowców, POChP to globalne wyzwanie zdrowotne; prognozy mówią, że za 15 lat choroba ta znajdzie się na trzecim miejscu wśród przyczyn zgonów na świecie. Światowi i polscy eksperci wzywają do natychmiastowego podjęcia działań zwiększających świadomość o POChP wśród opinii publicznej.

Dzień 19 listopada 2003 - obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). W tym dniu lekarze oraz dotknięci chorobą pacjenci chcą zwrócić uwagę opinii publicznej na coraz większą częstotliwość występowania, także w Polsce, tej choroby oraz skalę zagrożeń z nią związanych.

Międzynarodowym działaniom w ramach Światowego Dnia POChP patronuje Światowa Inicjatywa przeciw Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc - GOLD . Działań lokalnych w Polsce podjęło się także Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne - organizacja, której celem jest profilaktyka chorób płuc, w tym POChP. Towarzystwo nadal będzie dążyć do polepszenia rozpoznawania i profilaktyki POChP w Polsce poprzez, między innymi, upowszechnienie badań spirometrycznych wśród pacjentów oraz zwrócenie uwagi instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia na problem i konsekwencje POChP.

POChP jest przewlekłą, nieuleczalną chorobą układu oddechowego, której pierwsze objawy - kaszel, trudności w oddychaniu, duszności podczas wysiłku - są często lekceważone przez pacjentów. Tymczasem, POChP rozwija się powoli, nieodwracalnie uszkadzając narząd oddechowy, co w efekcie prowadzi do niewydolności funkcji płuc, a w konsekwencji do konieczności stosowania u chorych intensywnej opieki medycznej.

Choroba dotyka głównie długoletnich palaczy papierosów, ale czynnikami ryzyka jej powstania są również: palenie bierne, praca w środowisku, gdzie występuje duży poziom zapylenia bądź zadymienia, obecność pyłów i dwutlenku siarki w powietrzu. Choroba dotyka także osoby z częstymi infekcjami dróg oddechowych. W populacjach narażonych na przebywanie w miejscach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone (np. z powodu używania kuchenek i grzejników na drewno i/lub węgiel) ryzyko zachorowania gwałtownie wzrasta. Do przyczyn rozwoju POChP zaliczyć również można uwarunkowania genetyczne. W ostatnim czasie wśród chorych zwiększyła się liczba biernych palaczy, młodych ludzi oraz kobiet. Podczas XIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, który odbył się we wrześniu br. w Wiedniu, POChP była tematem wiodącym. Choroba ta jest określana przez światowych ekspertów jako jedno z największych współczesnych wyzwań zdrowotnych.

POChP pozostaje wciąż nieznanym społecznie problemem, choć przybrała już rozmiar epidemii. Szacuje się, że w grupie 10 tysięcy osób, aż 400 - 500 osób to potencjalni chorzy na POChP. Na całym świecie liczba chorych wzrosła już do 600 milionów. Naukowcy prognozują, że za 15 lat POChP znajdzie się na trzecim miejscu wśród przyczyn zgonów na świecie.

Podstawową bronią w walce z POChP jest, przede wszystkim, edukacja pacjentów w zakresie tej choroby oraz jej wczesne wykrycie i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Podstawowym narzędziem w walce z POChP jest badanie spirometryczne, które pozwala zdiagnozować chorobę w stadium, gdy jedynym objawem jest kaszel. To proste, tanie i łatwe do wykonania badanie daje również szansę uniknięcia znaczących kosztów, związanych z późniejszym, długotrwałym leczeniem pacjentów. Większa świadomość społeczna, wcześniejsza diagnoza i lepszy dostęp do leczenia w początkowych, poddających się terapii, stadiach choroby pozwolą uniknąć poważnych następstw, których konsekwencją jest stała tlenoterapia oraz liczne hospitalizacje.

Ocena artykułu

3.71
z 34 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(7)
4
 
(17)
3
 
(5)
2
 
(3)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.71 z 34 głosów

71%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty