Światowy Dzień Ochrony Słuchu

Światowy Dzień Ochrony Słuchu

Rusza ogólnopolska kampania „Razem dla słuchu”

3 marca 2016 r. rusza tegoroczna kampania „Razem dla Słuchu” zainicjowana przez portal www.razemdlasłuchu.pl. Akcja ma zwrócić uwagę Polaków na potrzebę prewencji słuchu oraz poszerzyć wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają głęboko niedosłyszącym na normalne życie. Na start kampanii wybrano Światowy Dzień Ochrony Słuchu, w którym to Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwidacznia problem głuchoty, z którą na całym świecie zmaga się aż 360 mln ludzi, w tym 32 mln dzieci. W Polsce osoby potrzebujące pomocy i szukające informacji na temat leczenia głębokich niedosłuchów implantami słuchowymi mogą skorzystać ze wsparcia specjalnej ogólnopolskiej Infolinii „Razem dla słuchu” skierowanej do osób niedosłyszących i ich rodzin, dzwoniąc pod numer 22 3333 000.

W ramach kampanii „Razem dla Słuchu” jej inicjatorzy przypominają o konieczności dbania o słuch oraz o regularnej profilaktyce.
Prawidłowy słuch ma ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka, a wszelkie jego ubytki przekładają się na liczne problemy zdrowotne oraz na ogólny stan emocjonalny. Dzieci mają wówczas trudności z adaptacją wśród rówieśników, zniechęcają się do zabawy i nawiązywania nowych kontaktów, wreszcie mają gorsze wyniki w nauce. U dorosłych problem ze słuchem jest jeszcze bardziej złożony. Uniemożliwia podjęcie wielu działań, kontynuację pracy czy realizację pasji, a w konsekwencji może wywołać depresję. W przypadku głębokiego niedosłuchu zarówno dzieci jak i dorośli często wymagają stałego wsparcia rodziny i opiekunów – podkreśla dr Józef Mierzwiński, ordynator Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

Jak podaje WHO, niedosłuch może zostać nabyty w każdym okresie życia. Jego przyczyny mogą być wrodzone lub nabyte. Pierwszy występuje jeszcze przed lub zaraz po narodzinach. Ma podłoże genetyczne i może zostać wywołany na skutek takich chorób jak różyczka, syfilis, niedowaga, niedotlenienie czy żółtaczka. Niedosłuch, który pojawia się na późniejszym etapie życia, jest niedosłuchem nabytym. Może być spowodowany między innymi nieleczonym, przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem opon mózgowych, powikłaniami po przebytej odrze, hałasem czy pojawić się wraz z wiekiem.

Świat osoby głuchej bądź głęboko niedosłyszącej może zostać całkowicie odmieniony przez podjęcie leczenia przy pomocy implantu słuchowego. Implant jest to elektroniczna proteza słuchu, nowoczesne rozwiązanie, stanowiące prawdziwe dobrodziejstwo dla osób z poważnymi zaburzeniami słuchu. Pozwala słyszeć i komunikować z otoczeniem tym dorosłym i dzieciom, w przypadku których aparat słuchowy już nie pomaga. – zaznacza dr Józef Mierzwiński.
Niestety w Polsce podobnie jak i wielu krajach świata istnieje wciąż niska świadomość dostępnych rozwiązań medycznych, dzięki którym osoby z głębokim niedosłuchem mogą normalnie żyć w i dla społeczeństwa. Dlatego też ważne są działania informacyjno-edukacyjne, które przybliżą polskiemu społeczeństwu temat implantów słuchowych – zaznacza Sylwia Gajos, założycielka Stowarzyszenia „Słyszeć bez granic”.
Implantacja słuchowa umożliwia najmłodszym uczestniczenie w powszechnej edukacji i rozwijanie się na równi z dziećmi zdrowymi. Z kolei dorosłym gwarantuje powrót do aktywnego życia zawodowego i osobistego. Sprawia, że mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie jako jego pełnoprawni i pełnowartościowi obywatele i ponownie cieszyć się codziennym życiem. Gdyby nie implanty słuchowe, ludzie niesłyszący skazani byliby na wyłączenie z życia zawodowego, rodzinnego i społecznego, stając się dla swoich bliskich, ale także i państwa dużym obciążeniem – dodaje dr Józef Mierzwiński

System implantu składa się z dwóch części – wewnętrznej, implantu wszczepianego raz na całe życie, i zewnętrznej – procesora dźwięku, umożliwiającego wychwytywanie dźwięków z otoczenia i przekazywania ich do części wewnętrznej. W Polsce system implantów słuchowych jest w 100 procentach refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Operację wszczepienia implantów przeprowadza się w 20 placówkach w kraju. Implant może otrzymać każdy kto ma do niego wskazania bez względu na swój wiek.

Platforma www.razemdlasluchu.pl zrzesza osoby, które mają problemy ze słuchem, ich rodziny oraz specjalistów zajmujących się tematyką niedosłuchu. Zainteresowani mogą znaleźć na niej adresy poradni, specjalistów, stowarzyszeń oraz informacje o najnowszych, także zagranicznych doniesieniach medycznych. Znajdują się na niej też specjalnie przygotowane ćwiczenia logopedyczne. Portal umożliwia ponadto uczestnictwo w tematycznych konferencjach online z udziałem ekspertów. W Polsce osoby potrzebujące pomocy i szukające informacji na temat leczenia głębokich niedosłuchów implantami słuchowymi mogą skorzystać ze wsparcia specjalnej ogólnopolskiej Infolinii „Razem dla słuchu” skierowanej do osób niedosłyszących i ich rodzin, dzwoniąc pod numer 22 3333 000. Jest to pierwsza i jedyna tego typu infolinia w Polsce.

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Dlatego każdego roku 3 marca, podczas Światowego Dnia Ochrony Słuchu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwidacznia znaczenie prawidłowego słuchu dla ludzkiego życia. Problem głuchoty staje się coraz bardziej poważny. Na świecie zmaga się z nim już 360 mln osób.

Światowa Organizacja Zdrowia szeroko promuje ochronę słuchu, a także wspiera kraje świata w programach profilaktyki i leczenia tego narządu. Według danych organizacji, aż 360 milionów ludzi na świecie, w tym aż 32 miliony dzieci cierpi z powodu głuchoty. Stanowi to ponad 5 procent populacji mieszkańców globu. 

W Światowym Dniu Ochrony Słuchu WHO zwraca szczególną uwagę na rolę prewencji, potrzebę szybkiej interwencji i natychmiastowego badania w przypadku zaobserwowania problemu słuchu u siebie czy bliskich oraz znaczenie właściwego leczenia zaburzeń tego organu.

Eksperci radzą, aby w celu zachowania dobrego słuchu stosować się m.in. do następujących wskazówek:

 • wykonywać regularne badanie słuchu,
 • nie słuchać głośno muzyki i ograniczać używanie słuchawek,
 • nie przebywać długo w miejscach, w których panuje duży hałas,
 • kupować sprzęt elektroniczny, który posiada niskie parametry głośności,
 • w przypadku zauważania u siebie zaburzeń słuchu udać się do poradni laryngologicznej.

Nieprawidłowy słuch ma wpływ na ogólne funkcjonowanie człowieka, w tym jego stan emocjonalny, może wywołać depresję, uczucie frustracji czy niechęć do budowania relacji z innymi. W przypadku dzieci wady słuchu wiążą się z problemem adaptacyjnym wśród rówieśników, trudnościami w szkole, niechęcią do nauki i zabawy. Dorosłym zaburzenia słuchu uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, a także prowadzenie życia zawodowego i rodzinnego. W przypadku głębokiego niedosłuchu zarówno dzieci jak i dorośli skazani są na łaskę opiekunów, a także dodatkowe wsparcie państwa w postaci zasiłków czy zintensyfikowanej opieki zdrowotnej.

Przyczyny niedosłuchu mogą być wrodzone lub nabyte. Pierwszy z nich występuje jeszcze przed lub zaraz po narodzinach. Może mieć podłoże genetyczne bądź zostać wywołany na skutek takich chorób jak różyczka, syfilis, niedowaga, niedotlenienie czy żółtaczka. Niedosłuch, który pojawia się na późniejszym etapie życia, jest niedosłuchem nabytym, spowodowanym między innymi nieleczonym, przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem opon mózgowych, powikłaniami po przebytej odrze, hałasem albo starzeniem się ucha. Ubytek słuchu może być łagodny, umiarkowany, ciężki lub głęboki i może dotyczyć jednego lub obu uszu.

Fakty dotyczące słuchu:


 • Aż 360 milionów ludzi (w tym 32 miliony dzieci) na całym świecie cierpi z powodu głuchoty, co stanowi ponad 5% całej populacji.
 • Szacuje się, że około połowy przypadków głuchoty można by uniknąć dzięki odpowiedniej edukacji, prewencji i szybkiej reakcji na pierwsze symptomy choroby.
 • Osoby z niedosłuchem mogą skorzystać z aparatów słuchowych lub implantów (jeżeli aparaty nie są wskazane i gdy niedosłuch jest na tyle głęboki, że nie przyniosą one pożądanych efektów).
 • Większość ludzi z nieleczonym niedosłuchem, żyje w słabo lub średnio rozwiniętych krajach charakteryzujących się niskim  PKB. Spowodowane jest to niedostateczną wiedzą na temat możliwości leczenia niedosłuchu. Najwięcej osób z poważnym niedosłuchem, powyżej 65. roku życia zamieszkuje południową Azję i Afrykę.

Ocena artykułu

3.7
z 20 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(4)
4
 
(10)
3
 
(3)
2
 
(2)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.7 z 20 głosów

70%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty