Profilaktyka pięćdziesięciolatki i sześćdziesięciolatki

Profilaktyka pięćdziesięciolatki i sześćdziesięciolatki
Spis treści
  1. Badanie serca
  2. Badanie w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy
  3. Badanie piersi i mammografia
  4. Badanie ginekologiczne i cytologiczne szyjki macicy
  5. Badanie słuchu
  6. Badanie okulistyczne
  7. Badanie gęstości kości
  8. Inne badania profilaktyczne

Badanie serca

Ryzyko wystąpienia zawału serca zwiększa się u obu płci z wiekiem, przy czym u kobiet rośnie znacznie szybciej w okresie postmenopauzalnym. Szczyt zachorowań przypada na koniec szóstej dekady życia (1 na 5 kobiet w tym wieku choruje na serce), przy czym 44% kobiet po przebytym zawale serca umiera w ciągu roku w porównaniu z 27% mężczyzn. Dlatego kardiolodzy rekomendują w tej grupie okresowe badania, które mogłyby uchwycić zmiany chorobowe układu krążenia we wczesnej fazie. Należą do nich: pomiar ciśnienia tętniczego krwi i badanie poziomu cholesterolu. W razie potrzeby lekarz może zlecić wykonanie elektrokardiogramu. W ramach profilaktyki eksperci zalecają przyjmowanie kwasu foliowego w ilości 400 mikrogramów dziennie, który znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej.

Badanie w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy

90% pacjentów, u których wykrywa się raka jelita grubego i odbytnicy przekroczyło 50-ty rok życia. Dlatego onkolodzy zalecają w tej grupie wiekowej badanie per rectum (przez odbytnicze) raz do roku po 50-tym roku życia, raz na pięć lat wziernikowanie odbytnicy i dolnego odcinka jelita grubego (rekto- i sigmoidoskopię) z towarzyszącym testem na krew utajoną w kale, a w razie potrzeby wziernikowanie całego jelita grubego (kolonoskopię) i biopsję (pobranie wycinka tkankowego i jego ocenę przez patologa).

Badanie piersi i mammografia

Jak szacują eksperci - onkolodzy w 1999 roku w tej grupie wiekowej należy oczekiwać następującego odsetka zachorowań na raka piersi :
- 50-54 lata - 1 na 450
- 55-59 lat - 1 na 386
- 60-64 lata - 1 na 292
- 65-69 lat - 1 na 244.
W tej grupie rekomenduje się badanie ultrasonograficzne i mammograficzne piersi raz do roku. Oczywiście powinna mu towarzyszyć comiesięczna samokontrola gruczołów sutkowych.

Badanie ginekologiczne i cytologiczne szyjki macicy

Rak trzonu macicy jest częstym nowotworem w tej grupie wiekowej. Czasami komórki rakowe tych guzów mogą zostać wykryte w czasie badania cytologicznego. Przede wszystkim jednak należy zwracać uwagę na objawy kliniczne. Jeżeli nie wkroczyłaś w okres menopauzy do 52-go roku życia, masz nadwagę i nigdy nie byłaś w ciąży jesteś w grupie podwyższonego ryzyka. We wczesnej fazie nowotworu charakterystycznym objawem są krwawienia postmenopauzalne z nierzadko towarzyszącymi dolegliowściami bólowymi. W tej grupie również wykrywa się 60% raków szyjki macicy, dlatego badanie ginekologiczne i cytologiczne zalecane jest w tej grupie raz do roku. I jeszcze jedna uwaga dotycząca narządu rodnego, chociaż średni wiek menopauzy przypada na 51 rok życia należy pamiętać, że w okresie postmenopauzalnym nadal istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Dopiero po roku w którym nie wystąpiło żadne krwawienie menstrualne można mieć pewność, że jest się bezpłodnym.

Badanie słuchu

Utrata słuchu postępująca z wiekiem jest zjawiskiem fizjologicznym i chociaż nie ma metody, która mogłaby zatrzymać to zjawisko badanie słuchu pozwoli wykluczyć inne przyczyny jego utraty. W przypadku ubytku słuchu lekarz może zalecić noszenie aparatu słuchowego, który nie tylko usprawni słuch, ale również zniesie dyskomfort związany z jego ubytkiem. Badanie za pomocą tzw. audiometrii tonalnej polega na nadawaniu przez słuchawki droga powietrzna i kostną czystego tonu z audiometru o kalibrowanej głośności, pacjent zaś musi podać, kiedy słyszy sygnał. Na podstawie odpowiedzi pacjenta wykreśla się tzw. audiogram. Badanie takie wykonują otolaryngolodzy.

Badanie okulistyczne

Choroby mogące nawet doprowadzić do ślepoty w tej grupie to jaskra (szczyt zachorowań przypada u osób po 40-tym roku życia), zaćma czyli katarakta (powodująca zmętnienie soczewki oka i występująca najczęściej u osób po 55 roku życia) lub degeneracja plamista (rozkład części siatkówki). Eksperci zalecają badanie okulistyczne raz na dwa lata w grupie wiekowej 41-60 lat, a w wieku późniejszym raz do roku.

Badanie gęstości kości

50% kobiet po 50-tym roku życia ma objawy osteoporozy, toteż w tej grupie wiekowej szczególnie zalecane jest wykonanie testu gęstości kości. Od jego wyniku zależały będą zalecenia lekarza prowadzącego oraz częstość, z jaką badanie to powinno być wykonywane. W marcu 1998 roku w USA zatwierdzono nowy test wykrywający osteoporozę. Polega na badaniu gęstości kości za pomocą fal dźwiękowych i będzie badaniem znacznie tańszym od standardowego za pomocą promieniowania rentgenowskiego.

Inne badania profilaktyczne

Około 20% kobiet w tej grupie cierpi z powodu depresji. Jedną z przyczyn może być... niedobór snu. Jak wykazują statystyki śpimy o 20% mniej niż przed stu laty, czego konsekwencją jest niedobór energii, gorszy stan zdrowia i częstsze zapadanie na depresję.

Zaklad Patomorfologii Szpitala Wolskiego w Warszawie

Ocena artykułu

4.06
z 67 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(23)
4
 
(30)
3
 
(10)
2
 
(3)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.06 z 67 głosów

79%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty