Polacy wstydzą się chodzić do psychiatry.

Polacy wstydzą się chodzić do psychiatry.
Tylko 15 % Polaków doradziłoby wizytę u psychiatry bliskiej osobie, u której zauważyliby pierwsze objawy zaburzeń psychicznych. Aż 77 % pytanych przyznało, że niechętnie skorzystaliby z pomocy lekarza tej specjalizacji z powodu wstydu i obaw przed opinią otoczenia. Badanie dotyczące postaw Polaków wobec leczenia psychiatrycznego zostało przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie firmy Adamed w ramach Ogólnopolskiego Programu Zmiany Postaw Wobec Psychiatrii „Odnaleźć Siebie". Wyniki badania pokazują, że większość Polaków nie skorzystałaby z pomocy psychiatry w sytuacji, gdyby jej naprawdę potrzebowali. Ponad 40 % respondentów uznało, że najlepszym sposobem poradzenia sobie z pierwszymi objawami zaburzeń psychicznych będzie rozmowa z rodziną, przyjaciółmi lub odpoczynek. Tylko 15 % było zdania, że w takiej sytuacji należałoby skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Ponad trzy czwarte uczestników badania przyznało, że podstawową przyczyną, dla której niechętnie korzystaliby z pomocy lekarza psychiatry jest wstyd i strach przed tym, „co inni ludzie sobie o nas pomyślą". Co trzeci pytany uważa, że poważną barierę stanowi lęk przed otrzymaniem tzw. „żółtych papierów", które mogą utrudniać normalne życie, np. być przyczyną trudności w pracy.

Profesor Andrzej Kokoszka z II Kliniki Psychiatrii AM w Warszawie podkreśla: „Wyniki badania są szczególnie niepokojące, ponieważ w przypadku zaburzeń psychicznych jak najszybsze rozpoznanie i rozpoczęcie właściwej terapii powoduje, że przebieg choroby jest łagodniejszy, a leczenie łatwiejsze". Osobą, która odpowiednio szybko postawi właściwą diagnozę jest lekarz psychiatra. Polacy niechętnie korzystają z jego pomocy, dlatego wielu chorych trafia do specjalisty zbyt późno.

Badanie dotyczące postaw Polaków wobec leczenia psychiatrycznego zostało zrealizowane przez TNS OBOP w sierpniu 2003 r. na 1000 osobowej, reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. Jego głównym celem było określenie postaw społecznych wobec lekarzy psychiatrów i leczenia psychiatrycznego, jak również rozpoznanie podstawowych barier związanych z leczeniem psychiatrycznym i sposobów ich przezwyciężania.

Ogólnopolski Program Zmiany Postaw Wobec Psychiatrii „Odnaleźć siebie" ma charakter edukacyjny. Jego nadrzędnym celem jest przełamanie barier związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych. Program ma za zadanie przekonać Polaków, że tylko odpowiednio wczesna diagnoza i wcześnie rozpoczęte leczenie daje szansę chorym na aktywne życie w społeczeństwie i możliwość wyleczenia. Celem akcji jest także zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych. W Radzie programu zasiadają najwięksi polscy specjaliści z dziedziny psychiatrii. Ogólnopolskim partnerem programu „Odnaleźć Siebie" jest firma farmaceutyczna Adamed.

Podobne teksty