Palenie cygar a Twoje zdrowie

Palenie cygar a Twoje zdrowie
Spis treści
  1. Jaki ma wpływ zaciąganie się na ryzyko wystąpienia chorób?
  2. W jaki sposób różnią się cygara i papierosy?
  3. Zagrożenia dla niepalących eksponowanych na dym z cygara?
  4. Czy cygara uzależniają?
  5. Jakie są korzyści z rzucenia palenia?
Badania naukowe wykazały, że palenie cygar wiąże się z występowaniem raka jamy ustnej (warg, języka, jamy ustnej i gardła), krtani, płuc i przełyku. Ponadto badania te wykazały silną zależność między paleniem cygar a występowaniem raka trzustki. Dodatkowo, osoby palące codziennie, szczególnie zaciągające się, mają wyższe ryzyko rozwinięcia chorób serca i płuc.

Ryzyko związane z paleniem cygar, tak jak to związane z paleniem papierosów, rośnie wraz ze zwiększeniem ekspozycji na dym papierosowy. Na przykład, palenie jedynie 1-2 cygar dziennie podwaja ryzyko raka jamy ustnej i przełyku w porównaniu z osobami które nigdy nie paliły. Palenie 3-4 cygar na dzień może zwiększyć ponad ośmiokrotnie ryzyko raka jamy ustnej w porównaniu do niepalących, a ryzyko raka przełyku jest zwiększone czterokrotnie. Zarówno palacze cygar jak i papierosów mają podobny poziom ryzyka raka jamy ustnej, gardła i przełyku. Nieznane jest ryzyko związane z okazjonalnym paleniem cygar (rzadziej niż codziennie) przez około 3/4 palaczy cygar.

Jaki ma wpływ zaciąganie się na ryzyko wystąpienia chorób?

Jedną z głównych różnic między paleniem cygar i papierosów jest stopień zaciągania się. Prawie wszyscy palacze papierosów podają, że się zaciągają, natomiast większość palaczy cygar tego nie robi ponieważ dym z cygar jest generalnie bardziej drażniący. Jednakże palacze cygar, którzy poprzednio palili papierosy częściej zaciągają się dymem. Wskaźnik występowania raka płuc, choroby wieńcowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest wyższy u palaczy cygar niż u niepalących, jednak nie aż tak wysoki jak u palaczy papierosów. Związane jest to z mniejszym zaciąganiem się przy paleniu cygar.

W jaki sposób różnią się cygara i papierosy?

Cygara i papierosy różnią się zarówno swoją wielkością jak i ilością użytego tytoniu. Papierosy są generalnie podobne w rozmiarach i zawierają mniej niż 1 gram tytoniu. Cygara mogą za to różnić się rozmiarami i kształtem i mogą mieć długość ponad 40cm. Duże cygara zawierają zwykle od 5 do 17 gram tytoniu. Nierzadko pewne szczególne cygara zawierają tyle tytoniu, ile mieści się w całej paczce papierosów. Papierosy amerykańskie wytwarzane są z różnych mieszanek tytoniowych, a cygara w większości zawierają jeden rodzaj tytoniu. Wypalenie jednego dużego cygara zajmuje około 1-2 godzin, podczas gdy wypalenie papierosa zajmuje nie więcej niż 10 minut.

Rryzyko zdrowotne związane z paleniem cygar w porównaniu z papierosami?
Ryzyko zdrowotne związane z paleniem zarówno cygar jak i papierosów jest ściśle związane z ilością pochłanianego dymu. Ponieważ dym z papierosów i cygar zawiera wiele takich samych substancji toksycznych i kancerogennych (powodujących raka) różnice w poziomie ryzyka wydają się wiązać z różnicami w częstości palenia i stopniu zaciągania się dymem. Większość palaczy papierosów pali każdego dnia i zaciąga się. W przeciwieństwie do tego, trzy czwarte palaczy cygar pali tylko okazjonalnie i nie zaciąga się.

Wszyscy palacze papierosów i cygar, czy się zaciągają czy nie, wystawiają na działanie dymu i karcynogenów swoje wargi, jamę ustną, język, gardło i krtań. Również trzymanie niedopałka w ustach eksponuje te powierzchnie na działanie karcynogenów. Dalej - gdy połykasz ślinę zawierającą składniki dymu, wystawiasz na ich działanie przełyk. Te fakty tłumaczą zapewne fakt, że ryzyko rozwoju raka jamy ustnej i przełyku jest podobne u palaczy cygar i papierosów.

U palaczy cygar, którzy rzadziej się zaciągają niż palacze papierosów, rzadziej występuje rak krtani. Ryzyko rozwoju raka płuc u palaczy cygar, którzy się nie zaciągają, jest dwukrotnie większe niż u niepalących, ale znacząco mniejsze niż u palaczy papierosów. Jednakże ryzyko raka płuc u palących pięć cygar dziennie, przy miernym zaciąganiu się jest porównywalne do ryzyka przy wypalaniu paczki papierosów dziennie.

Zagrożenia dla niepalących eksponowanych na dym z cygara?

Dym tytoniowy w powietrzu, znany także jako wtórny lub bierny dym (odpowiedzialny za tak zwane "bierne palenie") , jest to dym uwalniany z zapalonego papierosa lub cygara. Dym z papierosów i cygar zawiera wiele tych samych toksyn i czynników drażniących (takich jak tlenek węgla, nikotyna, wodorocyjanek i amoniak), jak również karcynogenów (takich jak benzen, nitrozoamny, chlorek winylu, arszenik i wodorowęglany). Ponieważ cygara zawierają większe ilości tytoniu niż papierosy, wytwarzają większe ilości chorobotwórczego dymu.


Istnieją różnice w dymie z cygar i papierosów związane z różnym sposobem ich produkcji. Cygara wymagają długiego procesu dojrzewania i fermentacji. Podczas procesu fermentacji powstają wysokie stężenia związków kancerogennych. Związki te uwalniane są podczas palenia. W dodatku bibuła w cygarach jest mniej porowata niż ta w papierosach. Nieprzepuszczalna bibuła sprawia że tytoń w cygarach spala się w mniejszym stopniu niż w papierosach. W rezultacie, stężenia toksyn i czynników drażniących w dymie z cygar są większe niż w dymie papierosowym.

Dodatkowo, większe rozmiary cygar (więcej tytoniu) i dłuższy czas palenia cygara powoduje dłuższy czas ekspozycji osób niepalących na wiele toksycznych związków (w tym tlenek węgla, wodorowęglany, amoniak, kadm i inne substancje) niż przy papierosach. Na przykład, pomiary stężenia tlenku węgla (CO) na imprezie i bankiecie w restauracji, gdzie palono cygara wykazało stężenie CO w pomieszczeniach porównywalne z tym zmierzonym na zatłoczonej kalifornijskiej autostradzie. Taka ekspozycja na dym osób niepalących, uczestniczących w podobnych spotkaniach, może wywołać u nich znaczące zwiększenie ryzyka raka oraz chorób serca i płuc.

Czy cygara uzależniają?

Nikotyna jest tym czynnikiem w tytoniu, który jest zdolny wywoływać uzależnienie lub nadużywanie. Papierosy mają średnią zawartość nikotyny 8.4 miligramów, a wiele popularnych rodzajów cygar zawiera 100-200 miligramów, albo nawet 444 miligramów nikotyny. Tak jak w przypadku papierosów, osoby zaciągające się cygarem, wchłaniają gwałtownie nikotynę. Jednakże, dzięki składowi dymu z cygar oraz faktowi, że palacze cygar nie mają tendencji do zaciągania się, nikotyna jest wchłaniana głównie ze śluzówki jamy ustnej a nie z płuc. Istotna jest uwaga, że nikotyna wchłaniana przez śluzówkę jamy ustnej może wywołać silne uzależnienie, jak to ma miejsce u osób używających tabaki w innej postaci niż palonej. Niektórym wydaje się, że fakt nieregularnego palenia, małej ilości cygar wypalanych dziennie i mniejszego zaciągania się w porównaniu z palaczami papierosów sprawia że cygara uzależniają w mniejszym stopniu.

Badania uzależnienia na podstawie papierosów i tytoniu w ślinie pokazują, że uzależnienie od nikotyny pojawia się niemal wyłącznie w okresie dojrzewania i u młodych dorosłych, kiedy to młodzi ludzie zaczynają używać produkty tytoniowe. Niektóre badania zwróciło uwagę, że palenia cygar może predysponować do palenia papierosów. Ostatnie badania pokazały, że powrót do nałogu był dwa razy częstszy u palaczy papierosów, którzy palili cygara, niż u tych którzy zupełnie rzucili palenie. Pokazało ono także, że palacze cygar byli dwukrotnie bardziej podatni na rozpoczęcie palenia papierosów niż osoby nigdy niepalące.

Jakie są korzyści z rzucenia palenia?

Jest wiele korzyści z rzucenia palenia cygar. Spada ryzyko rozwoju raka. Prawie natychmiast widoczna jest poprawa zdrowia osoby, która rzuciła palenie. Na przykład, wkrótce po rzuceniu palenia zaczyna wracać do normy ciśnienie krwi, tętno i oddychanie. Osoby które rzucą palenia odczują także poprawę w ich ogólnej jakości życia. Ci, którzy się na to zdecydują mają wiele możliwości. Niektórzy postanawiają nagle rzucić palenie, z dnia na dzień. Inne opcje, zyskujące popularność w kraju, to produkty nikotynozastępcze, takie jak plastry, gumy i spreje donosowe. Jeśli rozważasz rzucenie palenia, spytaj swojego lekarza o plan najbardziej odpowiadający tobie i twojemu stylowi życia.

Ocena artykułu

4.12
z 140 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(62)
4
 
(56)
3
 
(7)
2
 
(7)
1
 
(8)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.12 z 140 głosów

84%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty